Lot : 36
Kategori : Kitap
CİLÂÜ´R-RUH MAA ŞERHİNİ FEYZÜ´S-SÜNÛH, Nureddin Abdurrahman b. Ahmed Câmî, (Çeviren: Lütfullah Vehbi b. Mustafa Sakıp), 1328, Matbaa-i Hukukiye, 178, 14x20 cm...

Bu eser, Abdurrahman Câmî’nin Divan’ında yer alan Cilâü’r-rûh adlı kasidenin, Erzurum Müftüsü Lütfullah Vehbi Efendi tarafından yapılan Türkçe şerhidir. Lütfullah Vehbi Efendi eseri şerhetme sebebini şöyle ifade etmektedir: “Abdurrahman Câmî’nin Cilâü’r-rûh (Ruhun Cilâsı) isimli kasidesinin ahlâk ilmine ve sıfatlarına dair pek faydalı inciler, kıymetli mücevherler ihtiva ettiğini görünce, içimdeki arzular beni kolları sıvayıp bunları, olgunluk ve hayrın yöntemlerini, bu davaya gönül vermiş kardeşlerle müzakere etmeye sevk etti. Onlar benden bu kasideyi Türk diline tercüme etmemi istediler ve bunda ısrarcı oldular. Ne var ki onlar yağmursuz buluttan yağmur yağmasını, çöldeki seraptan susuzluklarını gidermesini istediklerinin farkında değillerdi. İçimdeki arzu ve tutku artıp buna bu değerli dostların teklifleri de eklenince, kendisine muhtaç olunan Allah’ın yardımıyla o kasidenin şerhine başladım…” *Kitabın künye sayfasında, Narmanlızade Mustafa Efendi'nin mührü yer almaktadır.

Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede