Lot : 4
Kategori : Kitap
DİVAN-I HERSEKLİ ARİF HİKMET BEY, Arif Hikmet [Hersekli], 1334, Matbaa-i Amire, 296 sayfa, 13x18 cm...
Son dönem divan edebiyatı şairlerinden Hersekli Arif Hikmet Bey´in şiirlerinin bir araya getirildiği kitaptır. Kitabın mukaddimesi kendisini iyi tanıyan ve hakkındaki bilgilerin çoğunun kaynağını teşkil eden Mahmut Kemal İnal tarafından kaleme alınmıştır. Mahmut Kemal İnal´e göre Hersekli Arif Hikmet Bey, itikadı sağlam bir insandır. Buna karşın taşkın mizacı onu rindâne bir yaşayışa sevketmiş, bu yüzden aralarında yer aldığı Encümen-i Şuarâ şairlerinin çoğu gibi içkiye müptela olmuştu. Hayatının son dönemlerinde içkiden uzaklaşmış ve hayatına çeki düzen vermiştir. İç coşkunluğunu tatmin için zaman zaman değişik tekkelere devam etmiş, Bektaşî, Kādirî ve Mevlevî dergâhlarında icra edilen âyin ve zikirlere katılmıştır, bu nedenle divanında bu üç tarikatın izleri görülmekte, Hacı Bektâş-ı Velî, Abdülkādir-i Geylânî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi öven mısra ve beyitler bulunmaktadır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede