Lot : 2
Kategori : Kitap
DİVAN-I FAZIL BEY ENDERUNÎ, Hüseyin Fazıl Enderunî, 32+159+ 56 sayfa, 18x25 cm...
Endurunlu Fazıl 18. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı şairlerindendir. Enderun mektebinde eğitim gördüğünden Enderunî mahlasını almıştır. Enderun mektebinden eşcinsel ilişkisi nedeniyle atıldığı bilinmektedir. Eşcinsel yaşantısını şiirlerine açıkca taşımıştır; bu nedenle şiirleri Osmanlı döneminde eşcinsel edebiyatı ile alakalı en dikkate değer örneklerdendir. *İlk sayfası restore edilmiştir.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede