Lot : 43
Kategori : Fotoğraf
İstanbul´un meşhur hattatları, Medresetü´l Hattatîn´in ikinci icazet merasiminde bir arada...
Medresetü´l Hattatin´deki ikinci icazet merasimi vesilesiyle İslam Eserleri Müzesi bahçesinde toplanan muallimler ve talebelerin hatıra fotoğrafı, 27 Kasım 1923, 24x16 cm...
Fotoğrafta bulunan muallimler- Oturanlar (Soldan sağa): Reisü´l-Hattatin Hacı Kamil [Akdik], Divanî yazı hocası Ferit Bey, ta´lik hocası Mehmet Hulusi [Yazgan], Evkaf-ı İslamiye Müzesi Müdürü Ressam Ali Sami [Boyar], celi sülüs hocası Tuğrakeş İsmail Hakkı [Altunbezer], minyatür hocası İranlı Tahirzade Hüseyin Behzad, sülüs ve nesih hocası Hacı Nuri [Korman], müzehhip Bahaeddin [Tokatlıoğlu], ebru ve ahar hocası Necmeddin [Okyay], Medresetü´l-Hattatin idarecisive kufi yazı hocası Emirzade Kemaleddin Bey. Talebeler- Ayaktakiler: Yazı talebesinden bir zat, Eyüplü Hafız Cemal [Günter], Ahmet Süheyl [Ünver], Hamid Bey, Hattat Mustafa Halim [Özyazıcı], Halid Paşazade Neyzen Sami Bey, Hattat Macid Ayral, Sadık Bey. *İkinci baskıdır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede