Lot : 33
Kategori : Efemera
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi cezaevinde...
İşgal döneminden İngiltere, Fransa ve İtalya elçiliklerinde görev yapan sağlık delegelerinin Harbiye Nezareti Cezaevi ile Merkez Cezaevi teftişlerinin raporu, belgede her üç delegenin de ıslak imzası mevcuttur, 21x32 cm...
Rapora, sağlık heyetinin muayene ettiği cezaevi mahkumlarının sabık sıfatları, isimleri, tutukluluk süreleri ve hastalıkları hakkında bilgilerin yanı sıra cezaevlerinin temizliğine dair gözlemler de not düşülmüştür. Eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Süleyman Numan Paşa, Eski Senato Başkanı Rıfat Bey, gibi dikkat çekici isimlerin de göze çarptığı ve "Daha sonra Konstantinopolis'in diğer hapishanelerini ziyaret edeceğiz" cümlesiyle noktalanan raporda; İngiliz, Fransız ve İtalyan doktorların ıslak imzası bulunmaktadır. 
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede