Anasayfa /
PHEBUS EPHEMERA
PHEBUS EPHEMERA
PHEBUS EPHEMERA, 12.08.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 122 Ürün
Lot: 8 > Fotoğraf
Fotoğrafta bulunan baytarlardan birisi tarafından "Hemşirem Afet Hanım´a hatıra-ı ebediyye" ithafıyla imzalanmıştır. *Fotoğraf üzerinde yıpranmalar mevcuttur.
Lot: 31 > Efemera
Dilekçede, Ermeni eylemci grubun Beyoğlu ve civarında giriştiği eylem sonucunda derdest edildiğinden bahsedilmiş ancak tekrar toplanan grubun Bank-ı Osmani ve Divan-ı Umumiye karşı bir eylem planladıkları haber verilerek, gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Karekin Pastırmacıyan tarafından tasarlanan ve amacı Avrupalı büyük devletlerin 1894-96 yılları arasında cereyan eden Hamidiye olaylarına dikkatini çekmek olan baskın, bankayı işgal edenler ile bankayı kuşatan zabitler arasında yaşanan çatışmalar sonucu tarihe kanlı bir sayfa olarak geçmişti. 
Lot: 33 > Efemera
Rapora, sağlık heyetinin muayene ettiği cezaevi mahkumlarının sabık sıfatları, isimleri, tutukluluk süreleri ve hastalıkları hakkında bilgilerin yanı sıra cezaevlerinin temizliğine dair gözlemler de not düşülmüştür. Eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Süleyman Numan Paşa, Eski Senato Başkanı Rıfat Bey, gibi dikkat çekici isimlerin de göze çarptığı ve "Daha sonra Konstantinopolis'in diğer hapishanelerini ziyaret edeceğiz" cümlesiyle noktalanan raporda; İngiliz, Fransız ve İtalyan doktorların ıslak imzası bulunmaktadır. 
Lot: 39 > Efemera
II. Abdülhamid döneminde sefaretlere gönderilen ilk imamlardan olan Mehmed Recai Bey, sefaret imamlığı görevine Londra´da başlamıştır. Mehmed Recai Efendi’nin Londra’da bulunduğu yıllarda meşhur edebiyatçı Abdülhak Hamid (Tarhan) ´de Osmanlı büyükelçiliğinde görevlidir. Abdülhak Hamid´in hatıralarında Mehmed Recai Efendi´yi edepli, terbiyeli ve medeniyete meyilli bir kişi olarak nitelemektedir. II. Abdülhamid döneminde modern yaşam tarzı ve şık giyimiyle özellikle de sarık yerine şapka takması yönünden çok eleştirilmiş, jurnallere konu olmuştur. Cumhuriyet´in tesisinden sonra Viyana´da görev almıştır.
Lot: 40 > Efemera
Lot: 50 > Efemera
Lot: 60 > Efemera
Lot: 61 > Efemera
Lot: 62 > Efemera
Fotoğraf üzerinde "Arkadaşım Hayati Beyefendi´ye yadigarımdır" yazılıdır.
Lot: 67 > Fotoğraf
Lot: 71 > Fotoğraf

Fotoğrafın sol üst köşesine eski ve yeni harflerle "Selanik - 30 Temmuz 325, topçu endaht mektebi kışlası resmi küşadı" notu düşülmüştür. *Kartona yapışıktır. 

Lot: 72 > Fotoğraf
Lot: 73 > Kartpostal
Lot: 74 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "İşkodra hatıratından! 25 Temmuz 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettep Birinci Fırka tarafından icra edilen resmi geçit manzaratından." yazılıdır.
Lot: 75 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "İşkodra hatıratından! 25 Temmuz 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettep Birinci Fırka tarafından icra edilen resmi geçit manzaratından." yazılıdır.
Lot: 79 > Efemera
Gazeteci ile Recep Peker´in birbirlerine teşekkür mektuplarını da ihtiva eden mülakat sureti, "Türkiyenin son on sene zarfındaki maddî ve manevî fevkalâde terakkisinin sırrı nedir?" sorusu ile başlayıp, bu sorunun cevabı düzleminde ilerlemektedir. Recep Peker, Atatürk İlkeleri´ni, bu ilkeleri özümseyen Yeni Türkiye´nin hızla ilerleyişini, çeşitli sahalardaki ekonomik ve sosyolojik atılımları dile getirdiği mülakatta, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucu kadrosuna hakim ideolojinin altını şu sözlerle çizer: "Piyer Loti´nin tarif ettiği romantik Türkiye sönmüş, yerine realitelere göre hayatını tanzim eden yeni bir devlet doğmuştur."
Lot: 80 > Efemera
Lot: 83 > Efemera