Sosyal hayatları, dinî inançları, kuruluşları ve ev hayatlarıyla Türkler...

THE TURKISH PEOPLE (Their Social Life, Religious Beliefs and Instıtutıons and Domestic Life), Lucy M. J. Garnett, 1909, Methuen & Co., London, 296+40 sayfa, 15x23 cm...

İngiliz folklorcu ve gezgin Lucy Mary Jane Garnett`ın (1849-1934) tarafsız gözlemleriyle 20. yüzyılın başında Türk halkı... Anlatıma 21 adet fotoğrafın eşlik ettiği kitap, Sultan Mehmed Reşad`ın tahta yeni geçtiği 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı İmparatorluğu`nun sosyo-kültürel ve siyasi yapılarına ilişkin hem yazarın doğrudan gözlemlerine hem de üçüncü kaynaklardan derlenen bilgilere ev sahipliği yapmaktadır.