Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 26.05.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 61 Ürün
Lot: 1 > Kitap
"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.
Lot: 2 > Kitap
"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.
Lot: 3 > Kitap
"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.
Lot: 4 > Kitap
Ercüment Ekrem Tâlû´nun metinleri ve Münif Fehim´in illüstrasyonları ile Karagöz, Meddah, Kadınlar Hamamı, Kağıthane, Tulumbacılar gibi Osmanlı İstanbul`unun nostaljik tip, olay, gelenek ve mekanlarına bakış...
Lot: 5 > Kitap
"Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının İç Yüzü, ilk def`a Hayat Mecmuasında yayınlandı. Senelerdenberi üzerinde çalışmakta olduğum bu konu üzerinde popüler bir eser meydana getirmeme, Hayat Mecmuasının sahibi Şevket Rado sebep oldu..." (Önsözden). *Formalar sırttan ve birbirinden ayrılmış, bazı sayfaların kenarları formalar açılırken metne zarar vermeyecek şekilde yırtılmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Meşhur konağında ilim ve sanat dünyamızın mümtaz isimlerini ağırlayan İbnülemin`in, muhtemelen konaktaki musiki ziyafetlerinden birinde yazmaya karar verdiği biyografi çalışması... "Sekiz forması Üstat İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından yazılan bu eser, evrakı arasında çıkan vesikalara dayanılarak ve birçok ilâveler yapılmak suretiyle Avni Aktuç tarafından tamamlanmıştır."
Lot: 8 > Kitap
Sanat tarihi araştırmacısı Şahabettin Uzluk`un (1900-1989), Selçuk ve Osmanlı dönemi Mevlevi ressamlarınının hayatlarının ve eserlerinin yanı sıra Avrupa resminde Mevleviler konusunu zengin görseller eşliğinde ayrıntılı bir şekilde incelediği çalışması... "Bu kitap, Türklüğe, İslâmlığa ve İnsanlığa Varlığı Şeref Olan Büyük Mevlânâ`mızın Yedi Yüz Ellinci Doğum Yıldönümünde Aziz Ruhuna Sunulmuştur." *Sonradan yapılmış, özenli bez cildi içinde...
Lot: 9 > Kitap
Cumhuriyet sonrasında başta Fuad Köprülü ve Abdülbaki Gölpınarlı olmak üzere, dönemin aydınları arasında uzun süren tartışmalara konu olan Yunus Emre`nin kimliği, dini anlayışı, yaşadığı dönem ve şiirleri hakkındaki tartışmaları ateşleyen kitap... "İçinde ayrıca Barak Baba risalesile şerhi, Yunus muakkiplerile Said Emre ve Kasım`ın şiirleri ve 17 tane resim, 8 tane nota ve bir şecere vardır." *Ön ve arka kapakları korunarak yapılmış, deri sırtlı, şık yeni cildi içinde...
Lot: 11 > Kitap
Türk kültür tarihinin önde gelen simalarından, Osman Hamdi Bey`in kardeşi Halil Edhem`in İstanbul camileri üzerine, ço zengin görsellerle süslü, Fransızca eseri… Rahmetli Taylan Usta`nın (Taylan Demirutku) ön ve arka kapakları koruyarak yaptığı, çok şık ve özenli, yeşil-siyah bez cildi içinde...
Lot: 12 > Kitap
Şarapçılık teknolojisi, şarap ve çeşitlerinin imal tarzları, muhafaza usulleri, hastalıklar…
Lot: 13 > Kitap
Burhan Cahit`in (Morkaya) Kurtuluş Savaşını işlediği, resimli belgesel romanı… *Tamamen soyulmuş sırtında bant izi var.
Lot: 14 > Kitap
Orhan Veli`nin, sağlığında yayımlanmış son eserlerinden biri olan bu küçük kitapta, Nasrettin Hoca`nın 70 adet hikâyesi yer alıyor. Çok erken yitirdiğimiz, usta bir genç şairin kaleminden, hiç de yabancısı olmadığı bir halk kahramanının hikâyeleri… Birinci baskı...
Lot: 15 > Kitap
18. yüzyıl İrlanda edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından Oliver Goldsmith`in tiyatro eseri… Genellikle Türk denizcilerinin hikâyelerini anlattığı romanlarıyla tanınan Ali Rıza Seyfi`nin çevirisiyle… "Çok sevdiğim Ali Ferruh Durukan`a" ithafıyla imzalı...
Lot: 16 > Kitap
Beş Hececilerin, hem şiirde hem de düzyazıda en velut ismi olan Halit Fahri Ozansoy`un son eseri olan tiyatro oyunu… Gazeteci yazar Refik Sönmezsoy`a "sevgi ve selamlar" ithafıyla imzalı… *Sırtının alt tarafında açılma var.
Lot: 18 > Kitap
Şiire, Garip şiirine yakın bir anlayışla, sokak dilini ustaca kullanarak başlayan ve giderek II. Yeni´ye yaklaşan Metin Eloğlu´nun, desenlerini Orhan Peker`in yaptığı, 1200 adet basılmış kitabının 709 no`lu nüshası...
Lot: 19 > Kitap
Sivas Madımak Otel`de yakılarak katledilen 37 candan biri olan Behçet Aysan`ın (1949 - 1993) Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü`nü kazanan kitabı... İthaf, "eylül`e eylülden bir Kastamonu gecesinde, Behçet Aysan 21.1.1989 Kastamonu" şeklindedir.
Lot: 20 > Kitap
Unutulmaz Hababam Sınıfı´nın yaratıcısı, şair, romancı ve hikâyeci Rıfat Ilgaz´dan bir Nasrettin Hoca romanı…
Lot: 21 > Kitap
Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri olan ve durmadan yatak değiştirerek kendini yenileyen İlhan Berk´in, denemeci ve eleştirmen Mehmet Salihoğlu ve eşine ithaf ederek imzaladığı şiir kitabı…
Lot: 22 > Kitap
Şair Güven Turan`ın deneme, eleştiri ve söyleşileri bir araya getirdiği, 1000 adet basılmış kitabının birinci basımı…
Lot: 23 > Kitap
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 - 1962); "Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Abdullah Efendinin Rüyaları, Beş Şehir, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" gibi roman, hikâye, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında aşılması güç eserler vermiş olmasına karşın, daha çok şairliğiyle ön plana çıkmak ve hep bir şair olarak anılmak istemişti. Ne var ki tek şiir kitabı (ve aynı zamanda son kitabı), 1930´lardan bu yana çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirlerinin içinden seçerek hazırladığı ve ölümünden kısa bir süre önce çıkarabildiği, müzayedeye sunduğumuz bu kitap olabildi. "Eski dostumuz Dr. Fikret Biyal`e saygılarla" ithafıyla imzalı...
Lot: 24 > Kitap
Bulgaristan Türkleri için Türk edebiyatının önemli (ve elbette ilerici) yazarlarının eserlerini yayımlayan "Narodna Prosveta" devlet yayınevinden Sabahattin Ali`nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna… Editör, bu dokunaklı aşk hikâyesini biraz küçük burjuva macerası olarak görmüş olmalı ki, eserin baş tarafında verilen özeti "Böylece bu genç ve bunun gibi daha birçokları burjuva cemiyetinin kurbanı oluyor." uyarısıyla bitirmeyi gerekli görmüş.
Lot: 25 > Kitap
Yaşar Kemal`in, Türkiye`de 1955 yılında yayımlanan en ünlü romanı İnce Memed`in, Bulgaristan Türkleri için Türk edebiyatının önemli (ve elbette ilerici) yazarlarının eserlerini yayımlayan "Narodna Prosveta" devlet yayınevi tarafından 1958 yılında yayımlanan baskısı... Bu baskı, daha sonraları 40`tan fazla dile çevrilen İnce Memed`in Türkiye dışında yayımlanan ilk baskısıdır.
Lot: 26 > Kitap
Kurtuluş Savaşı sırasında "Galip Hoca" takma adıyla Anadolu'yu dolaşarak halkı Yunan İşgaline karşı örgütleyen Celal Bayar'ın, 27 Mayıs 1960 Darbesi'yle hapsedildiği Kayseri Cezaevi'nden çıktıktan sonra 1965 - 1972 yılları arasında 8 cilt halinde yayımladığı anıları... "Sayın Rahmi Üstün'e" ithafıyla imzalı... 
Lot: 27 > Kitap
H. C. Armstrong, Türkiye'de özellikle 1932 yılında yayımladığı, Atatürk'ün sağlığında yayımlanmış ilk biyografi olma özelliği taşıyan ve "An Intimate Study of a Dictator (Bir Diktatörün Samimi Portresi)" alt başlığıyla yayımlanan "Grey Wolf (Bozkurt)" adlı eseriyle tanındı. Uzun süre Türkçeye çevrilmeyen eser, daha sonraları da sansürlü olarak çevrilebildi. "Yeni Bir ulusun Doğuşu" alt başlığıyla yayımlanan "Turkey in Travail" ise yazarın Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında yayımladığı, Türkiye ilgili ilk eseridir.
Lot: 28 > Kitap
İngiliz folklorcu ve gezgin Lucy Mary Jane Garnett`ın (1849-1934) tarafsız gözlemleriyle 20. yüzyılın başında Türk halkı... Anlatıma 21 adet fotoğrafın eşlik ettiği kitap, Sultan Mehmed Reşad`ın tahta yeni geçtiği 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı İmparatorluğu`nun sosyo-kültürel ve siyasi yapılarına ilişkin hem yazarın doğrudan gözlemlerine hem de üçüncü kaynaklardan derlenen bilgilere ev sahipliği yapmaktadır.
Lot: 29 > Kitap
Kendini eğitime adamış Amerikalı bir misyoner olan Cyrus Hamlin`in (1811-1900), Robert Kolej`in kuruluş yıllarına ve misyonuna da ışık tutan yaşam öyküsü... 1838 yılında misyoner olarak ABD’den ayrılan yazar, Ocak 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğuna gelmiştir. 1860 yılında okula soyismini veren Christopher Robert ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında açılan en eski Amerikan okulu olan Robert Kolej`in kurulması çalışmalarına başlamış, 1876 yılına kadar da okulun müdürü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra ABD`ye dönen Hamlin, burada vefatına dek eğitim çalışmalarıyla meşgul olmuştur.
Lot: 30 > Kitap
Pasaport memurları tarafından kendisine yöneltilen "yolculuğun amacı" sorusuna, kendi deyimiyle `bilinçli bir kibir dokunuşundan daha fazlasıyla` "zevk ve eğitim" cevabını veren İngiliz gezi yazarı Archibald Lyall`ın (1904-1964), çıkmaya aniden karar verdiği ve duraklarından birinin de İstanbul olduğu Balkanlar seyahatinin "zevkli" ve "eğitici" semeresi...
Lot: 31 > Kitap
Yeni bir yapıda toplanan heykellerin onarımı ve kataloglarının hazırlanması için Osmanlı İmparatorluğu`nun davetiyle 1904 yılında İstanbul`a gelen Gustave Mendel, o dönem ismi Müze-i Hümâyun olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri`nde çalışmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı`nın patlak vereceği 1914 yılına değin burada görev yapmıştır. Kendisi tarafından hazırlanan ve günümüzde dahi mühim bir başvuru kaynağı olarak kullanılan üç ciltlik koleksiyon kataloğu, Müze-i Hümâyun`da yer alan Yunan, Roma ve Bizans dönemi heykellerinin ayrıntılı bilgilerini ihtiva etmektedir.
Lot: 32 > Kitap
Türkçeye "15 Yaşında Bir Kaptan" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, renkli ve siyah - beyaz gravürler eşliğinde Hetzel baskısı... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... 
Lot: 33 > Kitap
Türkçeye "Buzlar Sfenksi" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, George Roux'un renkli ve siyah - beyaz 68 adet gravürü eşliğinde Hetzel baskısı... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... Ön kapak içinde "Librairie S. H. Weiss -E. Heyorich Successour- Constantinople" etiketi mevcuttur. 
Lot: 34 > Kitap
Türkçeye "80 Günde Devr-i Âlem" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, De Neuville ve L. Benett'in illüstrasyonları eşliğinde Hetzel baskısı... Dönem cildinde... *Sırtın üst kısmı hafif yıpranmıştır. 
Lot: 35 > Kitap
Jules Verne'in kısa öyküleri: Doktor Ox… Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard ve Marie'nin illüstrasyonları eşliğinde... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... Ön kapağın üst kısmı hafif yıpranmıştır. 
Lot: 36 > Kitap
Türkçeye "Arzın Merkezine Seyahat" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, Riou'nun renkli ve siyah - beyaz desenleri eşliğinde Hetzel baskısı…
Lot: 37 > Kitap
Türkçeye "Begüm',n 500 Milyonu" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, L. Benett'in illüstrasyonları eşliğinde Hetzel baskısı…
Lot: 38 > Kitap
Jules Verne'in roman ve kısa öyküleri: Olağanüstü Yolculuklar… Riou'nun renkli ve siyah - beyaz desenleri eşliğinde... İç kapakları ebrulu cildinde... *İlk sayfaları hafif yorgundur. 
Lot: 39 > Kitap
Türkçeye "Kaptan Grant'ın Çocukları" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, Riou'nun 172 deseni eşliğinde yayımlanan Hetzel baskısı... İç kapakları ebrulu cildinde. 
Lot: 40 > Kitap
George Roux'un 85 illüstrasyonu, 12+2 gravürü eşliğinde... Ebru kapaklı cildinde. 
Lot: 41 > Kitap
Henri Faivre`nin illüstrasyonları eşliğinde... Dönem cildinde.
Lot: 44 > Kitap
Bazı sayfaları sırttan ayrılmıştır.
Lot: 47 > Kitap
Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makalelerden oluşan Eşkal-i Zaman’da Ahmet Rasim, İstanbul’un gündelik yaşamını, vapurları, tramvayları, sokakları, esnafı, insan tiplerini, döneminin toplumsal sorunlarını kendine özgü üslubuyla anlatıyor.
Lot: 48 > Kitap
Mehmet Akif'in on manzumeden oluşan bu eseri, Balkan Savaşı'nın doğurduğu yıkımı gözler önüne seren, günün olaylarını Ayet ve hadislerin ışığında yorumlayan, özellikle de ırkçılık ve dinsizlik konularında uyarılarda bulunan ve birliğin öneminden bahseden şiirlerini içerir.
Lot: 49 > Kitap
Grigoriy Petrov hayatının önemli bir kısmını Finlandiya`da geçirmiştir. Eserinde ülkenin kalkınmasını destansı bir dille kaleme almıştır. Mustafa Kemal Atatürk`ün de başucu eserlerinden olan kitap yine Atatürk`ün talimatıyla okulların müfredatına da dahil edilmiştir. *Sayfalar sırttan ayrılmıştır.
Filtreler
Toplam : 61 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede