PHEBUS SAHAFİYE

PHEBUS SAHAFİYE, 26.05.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 61
Türk - İslam dekoratif sanatları için bir hazine...

GÜZEL SANATLAR, 2. sayı, 1940, Maarif Matbaası, 173 sayfa, 27x36 cm...

"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.

Türk - İslam dekoratif sanatları için bir hazine...

GÜZEL SANATLAR, 3. sayı, 1941, Maarif Matbaası, 138 sayfa, 27x36 cm…

"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.

Türk - İslam dekoratif sanatları için bir hazine...

GÜZEL SANATLAR, 4. sayı, 1942, Maarif Matbaası, 124 sayfa, 27x36 cm...

"Maarif Vekilliği Tarafından Senede Üç Defa Çıkarılır Sanat Mecmuası" alt başlığıyla yayımlanan "Güzel Sanatlar" dergisi, yalnızca 6 sayı çıkarılmasına karşın, baskı tekniği ve zengin görsel içeriğiyle Türk - İslam dekoratif sanatları açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.

İki ustanın kaleminden Eski İstanbul hayatı…

DÜNDEN HATIRALAR, Münif Fehim - Ercüment Ekrem Talu, Yedigün (7 Gün) Neşriyatı, 48 sayfa, 33x24 cm...

Ercüment Ekrem Tâlû´nun metinleri ve Münif Fehim´in illüstrasyonları ile Karagöz, Meddah, Kadınlar Hamamı, Kağıthane, Tulumbacılar gibi Osmanlı İstanbul`unun nostaljik tip, olay, gelenek ve mekanlarına bakış...

Padişahlar, cariyeler, hanım sultanlar, saray damatları...

OSMANLI SARAYLARINDA HAREM HAYATININ İÇYÜZÜ, Çağatay Uluçay, 1959, İnkılâp Kitabevi, 157 sayfa

"Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının İç Yüzü, ilk def`a Hayat Mecmuasında yayınlandı. Senelerdenberi üzerinde çalışmakta olduğum bu konu üzerinde popüler bir eser meydana getirmeme, Hayat Mecmuasının sahibi Şevket Rado sebep oldu..." (Önsözden). *Formalar sırttan ve birbirinden ayrılmış, bazı sayfaların kenarları formalar açılırken metne zarar vermeyecek şekilde yırtılmıştır.

"Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş"

HOŞ SADÂ (Son Asır Türk Musikişinasları), İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 1958, Maarif Basımevi, İstanbul, 317 sayfa, 17x24 cm...

Meşhur konağında ilim ve sanat dünyamızın mümtaz isimlerini ağırlayan İbnülemin`in, muhtemelen konaktaki musiki ziyafetlerinden birinde yazmaya karar verdiği biyografi çalışması... "Sekiz forması Üstat İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından yazılan bu eser, evrakı arasında çıkan vesikalara dayanılarak ve birçok ilâveler yapılmak suretiyle Avni Aktuç tarafından tamamlanmıştır."

Alanında hâlâ aşılamamış bir klasik…

MEVLEVİLİKTE RESİM / RESİMDE MEVLEVİLER, Şahabettin Uzluk, 1957, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 165 sayfa metin + 154 resim, 17x23 cm...

Sanat tarihi araştırmacısı Şahabettin Uzluk`un (1900-1989), Selçuk ve Osmanlı dönemi Mevlevi ressamlarınının hayatlarının ve eserlerinin yanı sıra Avrupa resminde Mevleviler konusunu zengin görseller eşliğinde ayrıntılı bir şekilde incelediği çalışması... "Bu kitap, Türklüğe, İslâmlığa ve İnsanlığa Varlığı Şeref Olan Büyük Mevlânâ`mızın Yedi Yüz Ellinci Doğum Yıldönümünde Aziz Ruhuna Sunulmuştur." *Sonradan yapılmış, özenli bez cildi içinde...

Yunus Emre hakkında yazılmış, geniş kapsamlı ilk monografi…

YUNUS EMRE, Abdülbaki Gölpınarlı, 1936, Bozkurt Basımevi, 339 sayfa, 16x24 cm…

Cumhuriyet sonrasında başta Fuad Köprülü ve Abdülbaki Gölpınarlı olmak üzere, dönemin aydınları arasında uzun süren tartışmalara konu olan Yunus Emre`nin kimliği, dini anlayışı, yaşadığı dönem ve şiirleri hakkındaki tartışmaları ateşleyen kitap... "İçinde ayrıca Barak Baba risalesile şerhi, Yunus muakkiplerile Said Emre ve Kasım`ın şiirleri ve 17 tane resim, 8 tane nota ve bir şecere vardır." *Ön ve arka kapakları korunarak yapılmış, deri sırtlı, şık yeni cildi içinde...

İstanbul camileri…

NOS MOSQUEES DE STAMBOUL (Fransızca), Halil Edhem, Çeviren: E. Mamboury, 1934, Librairie Kanaat, 148 sayfa, 17x25 cm...

Türk kültür tarihinin önde gelen simalarından, Osman Hamdi Bey`in kardeşi Halil Edhem`in İstanbul camileri üzerine, ço zengin görsellerle süslü, Fransızca eseri… Rahmetli Taylan Usta`nın (Taylan Demirutku) ön ve arka kapakları koruyarak yaptığı, çok şık ve özenli, yeşil-siyah bez cildi içinde...

GAZİ`NİN DÖRT SÜVARİSİ, Bürhan Cahit, 1932, Kanaat Kütüphanesi, 94 sayfa, 16x23 cm…

Burhan Cahit`in (Morkaya) Kurtuluş Savaşını işlediği, resimli belgesel romanı… *Tamamen soyulmuş sırtında bant izi var.

Orhan Veli`nin anlatımıyla Nasrettin Hoca hikâyeleri...

NASRETTİN HOCA 70 Manzum Hikâye, Orhan Veli Kanık, 1949, Doğan Kardeş Yayınları, 64 sayfa, 14x20 cm…

Orhan Veli`nin, sağlığında yayımlanmış son eserlerinden biri olan bu küçük kitapta, Nasrettin Hoca`nın 70 adet hikâyesi yer alıyor. Çok erken yitirdiğimiz, usta bir genç şairin kaleminden, hiç de yabancısı olmadığı bir halk kahramanının hikâyeleri… Birinci baskı...

İthaflı ve imzalı…

YANLIŞLIKLAR GECESİ, Oliver Goldsmith, Çeviren: Ali Rıza Seyfi, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 114 sayfa, 12x18 cm…

18. yüzyıl İrlanda edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından Oliver Goldsmith`in tiyatro eseri… Genellikle Türk denizcilerinin hikâyelerini anlattığı romanlarıyla tanınan Ali Rıza Seyfi`nin çevirisiyle… "Çok sevdiğim Ali Ferruh Durukan`a" ithafıyla imzalı...

İthaflı ve imzalı…

İKİ YANDA Psiko-Fantastik Piyes, Halit Fahri Ozansoy, 1970, Baha Matbaası, 80 sayfa, 13x20 cm…

Beş Hececilerin, hem şiirde hem de düzyazıda en velut ismi olan Halit Fahri Ozansoy`un son eseri olan tiyatro oyunu… Gazeteci yazar Refik Sönmezsoy`a "sevgi ve selamlar" ithafıyla imzalı… *Sırtının alt tarafında açılma var.

Metin Eloğlu`ndan ressam Şeref Bigalı`ya imzalı…

RÜZGÂR EKMEK, Metin Eloğlu, 1978, Ada Yayınları, 118 sayfa, 14x19 cm…

Şiire, Garip şiirine yakın bir anlayışla, sokak dilini ustaca kullanarak başlayan ve giderek II. Yeni´ye yaklaşan Metin Eloğlu´nun, desenlerini Orhan Peker`in yaptığı, 1200 adet basılmış kitabının 709 no`lu nüshası...

İthaflı ve imzalı…

EYLÜL, Behçet Aysan, 1988, Hacan Yayınları, 80 sayfa, 13x19 cm…

Sivas Madımak Otel`de yakılarak katledilen 37 candan biri olan Behçet Aysan`ın (1949 - 1993) Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü`nü kazanan kitabı... İthaf, "eylül`e eylülden bir Kastamonu gecesinde, Behçet Aysan 21.1.1989 Kastamonu" şeklindedir.

İthaflı ve imzalı...

NASRETTİN HOCA VE ÇÖMEZLERİ, Rıfat Ilgaz, 1984, Çınar Yayınları, 144 sayfa, 13x19 cm…

Unutulmaz Hababam Sınıfı´nın yaratıcısı, şair, romancı ve hikâyeci Rıfat Ilgaz´dan bir Nasrettin Hoca romanı…

İthaflı ve imzalı...

ÂŞIKANE, İlhan Berk, 1968, De Yayınevi, 48 sayfa, 13x19 cm…

Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri olan ve durmadan yatak değiştirerek kendini yenileyen İlhan Berk´in, denemeci ve eleştirmen Mehmet Salihoğlu ve eşine ithaf ederek imzaladığı şiir kitabı…

İthaflı ve imzalı...

YAZIYLA YAŞAMAK, Güven Turan, 1996, Yapı Kredi Yayınları, 212 sayfa, 13x21 cm…

Şair Güven Turan`ın deneme, eleştiri ve söyleşileri bir araya getirdiği, 1000 adet basılmış kitabının birinci basımı…

İthaflı ve imzalı...

ŞİİRLER, Ahmet Hamdi Tanpınar, 1961, Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 14x20 cm…

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 - 1962); "Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Abdullah Efendinin Rüyaları, Beş Şehir, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" gibi roman, hikâye, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında aşılması güç eserler vermiş olmasına karşın, daha çok şairliğiyle ön plana çıkmak ve hep bir şair olarak anılmak istemişti. Ne var ki tek şiir kitabı (ve aynı zamanda son kitabı), 1930´lardan bu yana çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirlerinin içinden seçerek hazırladığı ve ölümünden kısa bir süre önce çıkarabildiği, müzayedeye sunduğumuz bu kitap olabildi. "Eski dostumuz Dr. Fikret Biyal`e saygılarla" ithafıyla imzalı...

Özeti ve anafikriyle Kürk Mantolu Madonna!

KÜRK MANTOLU MADONNA, Sabahattin Ali, 1960, Narodna Prosveta (Sofya), 146 sayfa, 14x20 cm…

Bulgaristan Türkleri için Türk edebiyatının önemli (ve elbette ilerici) yazarlarının eserlerini yayımlayan "Narodna Prosveta" devlet yayınevinden Sabahattin Ali`nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna… Editör, bu dokunaklı aşk hikâyesini biraz küçük burjuva macerası olarak görmüş olmalı ki, eserin baş tarafında verilen özeti "Böylece bu genç ve bunun gibi daha birçokları burjuva cemiyetinin kurbanı oluyor." uyarısıyla bitirmeyi gerekli görmüş.

İnce Memed`in Türkiye dışındaki ilk basımı…

İNCE MEMED, Yaşar Kemal, 1958, Narodna Prosveta (Sofya), 346 sayfa, 15x21 cm…

Yaşar Kemal`in, Türkiye`de 1955 yılında yayımlanan en ünlü romanı İnce Memed`in, Bulgaristan Türkleri için Türk edebiyatının önemli (ve elbette ilerici) yazarlarının eserlerini yayımlayan "Narodna Prosveta" devlet yayınevi tarafından 1958 yılında yayımlanan baskısı... Bu baskı, daha sonraları 40`tan fazla dile çevrilen İnce Memed`in Türkiye dışında yayımlanan ilk baskısıdır.

"Galip Hoca"nın hatıraları… 1. cildi ithaflı ve imzalı…

BEN DE YAZDIM: Millî Mücadele`ye Gidiş / Millî Mücadele`ye Giriş / MillÎ Mücadele (8 cilt takım), Celâl Bayar, 1965-72, Baha Matbaası, İstanbul, 2800 sayfa, 14x20 cm...

Kurtuluş Savaşı sırasında "Galip Hoca" takma adıyla Anadolu'yu dolaşarak halkı Yunan İşgaline karşı örgütleyen Celal Bayar'ın, 27 Mayıs 1960 Darbesi'yle hapsedildiği Kayseri Cezaevi'nden çıktıktan sonra 1965 - 1972 yılları arasında 8 cilt halinde yayımladığı anıları... "Sayın Rahmi Üstün'e" ithafıyla imzalı... 

Yazarından ithaflı ve imzalı…

TURKEY IN TRAVAIL, Harold Armstrong, 1925, John Lane The BodleyHead Limited, London, 280 sayfa, 13x19 cm…

H. C. Armstrong, Türkiye'de özellikle 1932 yılında yayımladığı, Atatürk'ün sağlığında yayımlanmış ilk biyografi olma özelliği taşıyan ve "An Intimate Study of a Dictator (Bir Diktatörün Samimi Portresi)" alt başlığıyla yayımlanan "Grey Wolf (Bozkurt)" adlı eseriyle tanındı. Uzun süre Türkçeye çevrilmeyen eser, daha sonraları da sansürlü olarak çevrilebildi. "Yeni Bir ulusun Doğuşu" alt başlığıyla yayımlanan "Turkey in Travail" ise yazarın Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında yayımladığı, Türkiye ilgili ilk eseridir.

Sosyal hayatları, dinî inançları, kuruluşları ve ev hayatlarıyla Türkler...

THE TURKISH PEOPLE (Their Social Life, Religious Beliefs and Instıtutıons and Domestic Life), Lucy M. J. Garnett, 1909, Methuen & Co., London, 296+40 sayfa, 15x23 cm...

İngiliz folklorcu ve gezgin Lucy Mary Jane Garnett`ın (1849-1934) tarafsız gözlemleriyle 20. yüzyılın başında Türk halkı... Anlatıma 21 adet fotoğrafın eşlik ettiği kitap, Sultan Mehmed Reşad`ın tahta yeni geçtiği 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı İmparatorluğu`nun sosyo-kültürel ve siyasi yapılarına ilişkin hem yazarın doğrudan gözlemlerine hem de üçüncü kaynaklardan derlenen bilgilere ev sahipliği yapmaktadır.

Christopher Robert ile birlikte Robert Kolej`i kuran ve Robert Kolej`in ilk başkanı olan Cyrus Hamlin`in hayat hikayesi...

MY LIFE AND TIMES, Cyrus Hamlin, 1893, Congregational Sunday School and Publishing Society, Boston & Chicago, 538 sayfa, 15x21 cm...

Kendini eğitime adamış Amerikalı bir misyoner olan Cyrus Hamlin`in (1811-1900), Robert Kolej`in kuruluş yıllarına ve misyonuna da ışık tutan yaşam öyküsü... 1838 yılında misyoner olarak ABD’den ayrılan yazar, Ocak 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğuna gelmiştir. 1860 yılında okula soyismini veren Christopher Robert ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında açılan en eski Amerikan okulu olan Robert Kolej`in kurulması çalışmalarına başlamış, 1876 yılına kadar da okulun müdürü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra ABD`ye dönen Hamlin, burada vefatına dek eğitim çalışmalarıyla meşgul olmuştur.

THE BALKAN ROAD, Archibald Lyall, 1930, Methuen & Co. Ltd., London, 244 sayfa, 15x23 cm...

Pasaport memurları tarafından kendisine yöneltilen "yolculuğun amacı" sorusuna, kendi deyimiyle `bilinçli bir kibir dokunuşundan daha fazlasıyla` "zevk ve eğitim" cevabını veren İngiliz gezi yazarı Archibald Lyall`ın (1904-1964), çıkmaya aniden karar verdiği ve duraklarından birinin de İstanbul olduğu Balkanlar seyahatinin "zevkli" ve "eğitici" semeresi...

Müze-i Hümâyun`da dokuz yıl çalışan Fransız arkeolog Gustave Mendel`in hazırladığı eşsiz katalog...

CATALOGUE DES SCULPTURES (Grecques, Romaines et Byzantines), Gustave Mendel, 1912-14, En Vente au Musee Imperial, 594+593+668 sayfa, 19x27 cm...

Yeni bir yapıda toplanan heykellerin onarımı ve kataloglarının hazırlanması için Osmanlı İmparatorluğu`nun davetiyle 1904 yılında İstanbul`a gelen Gustave Mendel, o dönem ismi Müze-i Hümâyun olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri`nde çalışmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı`nın patlak vereceği 1914 yılına değin burada görev yapmıştır. Kendisi tarafından hazırlanan ve günümüzde dahi mühim bir başvuru kaynağı olarak kullanılan üç ciltlik koleksiyon kataloğu, Müze-i Hümâyun`da yer alan Yunan, Roma ve Bizans dönemi heykellerinin ayrıntılı bilgilerini ihtiva etmektedir.

Collection Hetzel

UN CAPITANE DE QUINZE ANS, Jules Verne, Collection Hetzel, Paris, 372 sayfa, 20x28 cm...

Türkçeye "15 Yaşında Bir Kaptan" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, renkli ve siyah - beyaz gravürler eşliğinde Hetzel baskısı... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... 

Collection Hetzel

LE SPHINX DES GLACES (2 Cilt), Jules Verne, Collection Hetzel, Paris, 449 sayfa, 18x29 cm...

Türkçeye "Buzlar Sfenksi" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, George Roux'un renkli ve siyah - beyaz 68 adet gravürü eşliğinde Hetzel baskısı... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... Ön kapak içinde "Librairie S. H. Weiss -E. Heyorich Successour- Constantinople" etiketi mevcuttur. 

Collection Hetzel

LE TOUR DU MONDE EN QUATRE - VINGTS JOURS, Jules Verne, 1923, Collection Hetzel, 211 sayfa, 19x28 cm...

Türkçeye "80 Günde Devr-i Âlem" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, De Neuville ve L. Benett'in illüstrasyonları eşliğinde Hetzel baskısı... Dönem cildinde... *Sırtın üst kısmı hafif yıpranmıştır. 

Collection Hetzel

LE DOCTEUR OX, Jules Verne, Collection Hetzel, 211 sayfa, 19x28 cm...

Jules Verne'in kısa öyküleri: Doktor Ox… Bertrand, Froelich, Th. Schuler, Bayard ve Marie'nin illüstrasyonları eşliğinde... Sayfa kenarları yaldızlı dönem cildinde... Ön kapağın üst kısmı hafif yıpranmıştır. 

Collection Hetzel

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE, Jules Verne, Bibliotheque d`Education et de Recreation, J. Hetzel et Cie., Paris, 219 sayfa, 19x28 cm...

Türkçeye "Arzın Merkezine Seyahat" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, Riou'nun renkli ve siyah - beyaz desenleri eşliğinde Hetzel baskısı…

Collection Hetzel

LES CINQ CENT MILLIONS DE LA BEGUM, Jules Verne, Bibliotheque d`Education et de Recreation, J. Hetzel et Cie., Paris, 185 sayfa, 19x28 cm...

Türkçeye "Begüm',n 500 Milyonu" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, L. Benett'in illüstrasyonları eşliğinde Hetzel baskısı…

Collection Hetzel

VOYAGES EXTRA ORDINAIRES, Jules Verne, Edition J. Hetzel, 467 sayfa, 19x28 cm...

Jules Verne'in roman ve kısa öyküleri: Olağanüstü Yolculuklar… Riou'nun renkli ve siyah - beyaz desenleri eşliğinde... İç kapakları ebrulu cildinde... *İlk sayfaları hafif yorgundur. 

Collection Hetzel

CAPITAINE GRANT VOYAGE AUTOUR DU MONDE, Jules Verne, Bibliotheque d`Education et de Recreation, J. Hetzel et Cie., Paris, 624 sayfa, 19x28 cm...

Türkçeye "Kaptan Grant'ın Çocukları" adıyla çevrilen Jules Verne klasiğinin, Riou'nun 172 deseni eşliğinde yayımlanan Hetzel baskısı... İç kapakları ebrulu cildinde. 

EŞKAL-İ ZAMAN, Ahmed Rasim, 1334, Ahmed İhsan ve Şürekası, 208 sayfa, 12x17 cm...

Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makalelerden oluşan Eşkal-i Zaman’da Ahmet Rasim, İstanbul’un gündelik yaşamını, vapurları, tramvayları, sokakları, esnafı, insan tiplerini, döneminin toplumsal sorunlarını kendine özgü üslubuyla anlatıyor.

“Kur’an’ı Cenab-ı Hak Türk lisanıyla inzal etmeyi murad etseydi, Cebrail’i bî-şüphe Safahat şairi olurdu”

SAFAHAT 3 : HAKKIN SESLERİ, Mehmet Akif Ersoy, 1331, Selanik Matbaası, 64 sayfa, 13x19 cm...

Mehmet Akif'in on manzumeden oluşan bu eseri, Balkan Savaşı'nın doğurduğu yıkımı gözler önüne seren, günün olaylarını Ayet ve hadislerin ışığında yorumlayan, özellikle de ırkçılık ve dinsizlik konularında uyarılarda bulunan ve birliğin öneminden bahseden şiirlerini içerir.

BEYAZ ZANBAKLAR MEMLEKETİNDE, Grigoriy Petrov, çeviren: Ali Haydar, 1928, İstanbul Kütüphane-i Hilmi,143 sayfa, 14x20 cm...

Grigoriy Petrov hayatının önemli bir kısmını Finlandiya`da geçirmiştir. Eserinde ülkenin kalkınmasını destansı bir dille kaleme almıştır. Mustafa Kemal Atatürk`ün de başucu eserlerinden olan kitap yine Atatürk`ün talimatıyla okulların müfredatına da dahil edilmiştir. *Sayfalar sırttan ayrılmıştır.

RESİMLİ KAMUS-İ FRANSEVİ (1 ve 2. Cilt), Şemseddin Sami, 1318, İstanbul Mihran Matbaası, 2240 sayfa, 14x21 cm...

Türklerin İslam dinini kabulü ile en çok sözlüğü hazırlanan diller Arapçe ve Farsça olmuştur. Tanzimat`ın ilanı ile yönünü batıya çeviren Osmanlı Devleti`nde bu dillerin etkisi azalmaya başlamış ve zamanla bu dillerin yerini batı dilleri almaya başlamıştır. Buna müteakip sözlükçülüğü ile ün salmış Şemsettin Sami`nin kaleme aldığı Kamus-i Fransevi adlı eseri 4 kez basılmıştır. Mihran Matbaası`nda 1318 senesinde yayınlanan bu nüshası 3. baskısıdır.

İthaflı ve İmzalı...

YENİ TÜRKÇE LÜGAT, Mehmet Bahaeddin Toven, İstanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 811 sayfa, 14x20 cm...

Mehmed Bahaeddin Toven`in, dilimize batı dillerinden yeni giren kelimelere kayıtsız kalmayarak, basıldığı dönemde Türkçe`nin kelime hazinesine vakıf Osmanlıca eseri.

2 cilt bir arada...

KAMUS-İ TÜRKİ (1 ve 2. Cilt), Şemseddin Sami, 1318, İstanbul İkdam Matbaası, 1574 sayfa, 17x24 cm...

Şemsettin Sami tarafından kaleme alınan ve döneminin muhteva bakımından en zengin ilk Türkçe sözlüğüdür. Dönem cildinde.

3 adet Müze-i Hümayun kataloğu…

MÜZE-İ HÜMAYUN, 1318, 116+116+118 sayfa, 14x20 cm...

Müze-i Hümayun`da bulunan eserlerin peyderpey katolog halinde teşhir edilmesini amaçlayan kataloglardan üç adeti; Asar-ı Heykeltıraş Kataloğu, Asar-ı Mısriyye Kataloğu, Luhud ve Makabir-i Atika Kataloğu.

FELSEFE-İ ÛLÂ, Şemsettin Günaltay, 1339-1341, İstanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 552 sayfa, 14x20 cm...

Genellikle Felsefe-i Ûlâ olarak tanınan eserin alt başlığı İsbât-ı Vâcib ve Ruh Nazariyeleri’dir. Bir girişle iki ana bölüm ve bir sonuçtan oluşan eser, Türk ve Batılı yazarlar arasında dinî düşünce aleyhine gelişen materyalist ve pozitivist akımlara karşı özellikle İslâmcı kesim tarafından müdafaa ve ispat türünde pek çok eserin yazıldığı bir dönemde kaleme alınmıştır. M. Şemsettin Günaltay kitabın önsözünde, felsefe ve metafiziğin çok önemli, ancak son derece muğlak iki meselesi olan isbât-ı vâcib delilleriyle ruh hakkındaki teorileri kolay anlaşılabilecek bir dille anlatacağını belirtmekte ve amacının, bu meselelerde yanılmaya ve yanıltılmaya çok müsait ve henüz ilimle faraziyeyi farkedemeyecek durumda bulunan genç nesli uyarmak olduğunu ifade etmektedir. Eserin giriş bölümünde önce bilgi bahsi özetlenmiş, ardından ilim ve felsefe arasındaki ilişki ve farklarla bunların alan ve metotları hakkında bilgi verilmiş, bu arada İslâm açısından bir ilim-din çatışmasından söz edilemeyeceği vurgulanmıştır. Müellif bundan sonra, isbât-ı vâcib konusuna hazırlık niteliğinde olmak üzere, müsbet ilimde kaydedilen gelişmelerin materyalist ve inkârcı zihniyetin madde, kuvvet ve enerji gibi temel konulardaki düşüncelerini geçersiz kıldığını çeşitli örneklerle ortaya koymaya çalışmaktadır.

TARİH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA (1. Bölüm: Siyer-i Enbiyâ-i İzâm ve Ahvâl-i Hulefâ-i Kirâm), Ramazanzade Nişancı Mehmed Paşa, 1279, Tabhane-i Amire, 348 sayfa, 13x19 cm...

Mehmed Çelebi, devlet kademesindeki görevlerinden ziyade yazmış olduğu muhtasar umumi tarihiyle bilinir. Asıl adı Siyer-i Enbiyâ-i İzâm ve Ahvâl-i Hulefâ-i Kirâm ve Menâkıb-ı Âl-i Osmân olan eser Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa veya kısaca Târîh-i Nişancı (Nişancı Tarihi) ismiyle tanınır. Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen bir peygamberler tarihidir.

ORMAN YETİŞTİRME FENNİ (1 ve 2. Cilt), Esat Muhlis, 1341, İstanbul Necm-i İstikbal Matbaası, 2112 sayfa, 17x24 cm...

Kitabın 2064. sayfasından sonrası Harf Devrimi nedeniyle Latin alfabesi ile devam etmiştir. Kitabın sonunda Osmanlıca, "İKLİM ve EŞKAL-İ ESASİYYESİ" adında bir kitapçık bulunmaktadır.