"Galip Hoca"nın hatıraları… 1. cildi ithaflı ve imzalı…

BEN DE YAZDIM: Millî Mücadele`ye Gidiş / Millî Mücadele`ye Giriş / MillÎ Mücadele (8 cilt takım), Celâl Bayar, 1965-72, Baha Matbaası, İstanbul, 2800 sayfa, 14x20 cm...

Kurtuluş Savaşı sırasında "Galip Hoca" takma adıyla Anadolu'yu dolaşarak halkı Yunan İşgaline karşı örgütleyen Celal Bayar'ın, 27 Mayıs 1960 Darbesi'yle hapsedildiği Kayseri Cezaevi'nden çıktıktan sonra 1965 - 1972 yılları arasında 8 cilt halinde yayımladığı anıları... "Sayın Rahmi Üstün'e" ithafıyla imzalı...