Nişan-ı Osmani...

Üçüncü derece Nişan-ı Osmanî, nişan: 6x8 cm, kurdela: 35x4 cm...

Devlet için üstün hizmetlerde bulunan şahıslara verilen nişanın basım adedi, Darphane kayıtlarına göre 1000´dir. Nişanın merkezinde, kırmızı mine üzerine altın yaldızlı "El Müstenit Bittevfikat El Rabbaniye Abdülaziz Han Melikil Devletül Osmaniye" [Osmanlı Devleti´nin Hükümdarı, Allah´ın yön göstermesine dayanan Abdülaziz Han] yazısı bulunmaktadır. Arka yüzünde ise Osmanlı İmparatorluğu´nun kuruluş yılı kabul edilen 699 (H.) tarihi yazılıdır.