Sultan V. Mehmet Reşat´ın 18 Cemaziyelahir 1329 tarihinde Üsküp´ten Priştine´ye tren ile yaptığı seyahatin tarifnamesi, 18x26 cm...

"Şark Demiryolları Kumpanyası Osmanlı Anonim Şirketi Meşrutiyet ve Padişah-ı Osmaniyân Sultan Mehmed Han Hamis Hazretleri´nin 18 Cemaziyelahir 1329 tarihinde Üsküp´ten Priştene´ye vuk´u bulan seyahat-i şahaneleri münasebet menifesiyle tertib edilen katâr-ı mahsusun tarifnamesidir."