PHEBUS EPHEMERA

PHEBUS EPHEMERA, 26.03.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 251

(Irak) Bağdat´ın kadim kalesi görselli, streowiew fotoğraf, 16 Kanunisani 1321, 18x9 cm...

Arka kısmında "Bağdat Kolordu Komutanı Esat Paşa" notu yer almaktadır.

(Irak) Bağdat Yesare Kışlası görselli, streowiew fotoğraf, 13 Kanunisani 1321, 18x9 cm...

Günümüzde Irak´ın Bağdat şehrinde bulunan, inşaasına 1861 yılında başlanmış 1870 yılında son şeklini almış Osmanlı döneminden kalma kışlanın fotoğrafları.

Dersaâdet Tramvay Şirketi bileti, "Sociéte Des Tramways De Constantinople", Osmanlıca, Fransızca, 9x4 cm...

"İşbu bilet ancak i´ta olunan şahıs ve sefer için muteber olacağı gibi her yoklamada da yolcu tarafından ibrazı mecburidir."

İstanbul Galata´da "D. Tıngıryan ve S. Minasyan Alet ve Edavat ve Hırdavatiye Mağazası"na ait; Osmanlıca, Fransızca, Ermenice yazılı iş yeri kartı, 13x9 cm...

Tıngıryan ailesi, Tarabya'da kilise yaptıran ailedir. Arka kısmında "6 top için 2 lira alınmıştır." yazısı ve şirket damgası mevcuttur. *Ortasından kırılmıştır.

1340 tarihli Atatürk görselli "Musavver, Muhtıralı, Milli Takvim-i Saadet", 10x15 cm...

Arka yüzünde "Mektepliler Pazarı Necati Memduh Biraderler" işyeri reklamı mevcuttur.

Çayköy Muallimi Osman Nihad Bey´in el yazısıyla kaleme aldığı "Köy Mekteblerimizdeki Tedrisat Hakkında" başlıklı yazısı, Mekteb Defteri, 40 sayfa, 16x20 cm...

Defterin kapağında yer alan "Mektep Defteri" yazısında ünlü hattat Mustafa Halim Özyazıcı´nın ketebesi yer almaktadır. * Bazı sayfalar sırttan ayrılmıştır.

Türkçe-Ermenice "Kuru Çeşme Ermeni Kilisesi Mütevelli Heyeti (1929) damgalı Ermenice vaftiz belgesi, 20x28 cm...

Alis Semerciyan ve Horen Nasibyan'ın çocukları Hermine Nasibyan'ın 6 Haziran 1930'da vaftiz edildiğine dair Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Kilisesi antet ve mühürlü vaftiz belgesi. 

Avel Gazetesi, Sene 7 - No 3, 4 Nisan 1914, 25x37 cm...

Ölümsüz Jirayr rolünde Küçükyan'ın, Başkomiser Hasan Efendi rolünde ise Harutyun Aliksanyan'ın rol aldıkları Ermenice "Ölümsüz Jirayr veya Büyük Devrimci"; Sultan II. Mahmut rolünde tekrar Aliksanyan'ın Kazaz Artin rolünde ise Küçükyan'ın başrolleri paylaştığı "Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin" tiyatro oyun ilanlarının bulunduğu, ayrıca Pathe Biraderler tarafından III. Napoleon Bonaparte'ın Waterloo Muharebesi sinema filmini tanıtan Avel gazetesi. 

Kanun-i Esasi´yi hazırlayan kurulun başkanlığını yapmış ve iki defa sadrazamlık görevinde bulunmuş devlet adamı Mithat Paşa, "Supplement de Journal ", 11x18 cm...

Taif'te hapsedildiği zindanda, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle öldürüldüğüne inanıldığı için, Jön Türkler arasında efsanevi bir hatırası vardır.

Şehzade Ziyaeddin Efendi ve devlet adamları hatıra fotoğrafı, "Prinz Zia Eddin Effendi", 48x37 cm...

Fotoğrafta bulunan İzzeddin Efendi ve bazı şahıslar yapıştırma yöntemiyle fotoğrafa sonradan ilave edilmiştir.

17 Kanunisani 1332 tarihli Dolmabahçe Sarayı´nda tertip edilen yemeğin, Sultan V. Mehmet Reşat tuğralı menüsü, 10x15 cm...

Arka yüzünde "Zât-ı Şahânenin Dolmabahçe Sarayı teşrifleri münasebetiyle" yazmaktadır. Menü omlet, tavuklu börek, balık, piliç kızartması, güveçte türlü, avcı pilavı ve meyveyi içermektedir.

Sultan V. Mehmet Reşat tuğralı, Osmanlıca ve Fransızca saray menüsü, 20x16 cm...

Menü kuşkonmaz çorbası, börek, balık, soğuk kuzu pirzolası, enginar firunî, pilav, yemişli bademli pasta, meyve ve şekerleme içermektedir.

Mustafa Fazıl Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e hitaben kaleme aldığı SURET-İ LAYİHA, 1327, 23 sayfa, 15x21 cm...

Mustafa Fazıl Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e Paris'ten gönderdiği ünlü mektubunun bir kopyası olan Suret-i Layiha, basım yeri ve basım tarihi belli olmayan, muhtemelen bir Jön Türk yayınıdır. "Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur" sözleriyle başlayan mektup, Osmanlı tarihinde ilk kez, padişaha laik bir yönetim anlayışına dair bir teklif içermesi nedeniyle tarihsel bir öneme sahiptir: “Ancak Padişahım Efendim, Zât-ı Şâhâneniz benden daha ra’na bilirsiniz ki, din ve mezhep rûha hükmeder ve bize ni’am-ı uhrevîye va’ad eder… Şevketlü efendim, Hristiyan’ın başka, Müslüman’ın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nev’îdir..."

Resimli İstanbul dergisinin 1325 senesi 1-25 arası sayıları (takım), 24x31 cm...

İstanbul'da saltanat ile alakalı haberleri kapağına sıkça taşımış ve II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan'ın açılışına tanıklık etmiş sayısıyla beraber 1325 (1907-08) yılında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen askeri ve siyasi gelişmeleri ihtiva eden takım halinde Resimli İstanbul dergisi

İşkodra´da Mızıka Alayı, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.

İşkodra´da resmi geçitte cebel bölüğü, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.

İşkodra´da resmi geçitte at üstünde subaylar, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.

İşkodra´da resmi geçitte Birinci Fırka, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.

İşkodra´da resmi geçitte süvari bölüğü, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır. *Yırtılmış haliyle.

İşkodra´da resmi geçitte Birinci Fırka, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.

İşkodra´da resmi geçitte Birinci Fırka, 14x9 cm...

Arka kısmında "İşkodra hatıratından! 15 Muharrem 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda mürettib Birinci Fırka tarafından icra edelen resmi geçit münazaratdan." yazılıdır.