Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafçılarından biri olan meşhur foto muhabir Namık Görgüç´ün ithaf ve imzasıyla FOTOĞRAFLA ATATÜRK albümü, Cumhuriyet Matbaası, 10 İkincikânun [Kasım] 1939, 22x30 cm...

"Bu albümü vücüde getiren resimler İstanbulda gazete fotoğrafçıları Cemal Göral (Son Posta), Faik Şenol (Akşam), Hilmi Şahenk (Tan) ile Salâhaddin Giz ve Namık Görgüç (Cumhuriyet) tarafından çekilmiş ve Cumhuriyeti Tabı müesseseleri tarafından tertip ve 10 İkincikânun 1939 tarihinde neşredilmiştir." İthaf, "Çok Muhterem Kardeşim Tevfik Beyefendiye. 8.X.940 N. Görgüç" şeklindedir. Ön ve arka kapağın korunduğu şahıs cildinde...