Refet Bele ıslak imzalı 1338 tarihli, Refet Bele´yi "İdmancılar" arasında gösteren fotoğraf, 14x9 cm...