KİTABÜ´T-TAHARET, Mehmed Zihni, İstanbul 1320, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, 628 sayfa, 13x19 cm...