OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 31.03.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 104

USUL-Î FIKIH, 1308-09-10, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Destgâhı, 80 sayfa, 16x24 cm...

Mekteb-i Mülkiyye Şahane 4. Sene Talebelerine okutulmak üzere muallim saadetli Zihni Efendi tarafından dağıtılan üç ayrı senenin Usul-î Fıkıh kitabı...

GÜLİSTAN (Farsça), Sadî-i Şîrâzî, 1288, Matbaa- Amire, 256 sayfa, 13x20 cm...

Cilt kitaptan kısmen ayrılmış ve yıpranmıştır. Bazı sayfalarda karalamalar vardır.

KIRK HADİS, nakili: Ahmed Rasim, cami´i: İmam Mecidin Nuri, İstanbul 1341-43, Matbaa-i Amire, 63 sayfa, 14x20 cm...

Arka kapak kopmuştur. Sayfa kenarlarına tükenmez kalemle Osmanlıca notlar alınmıştır.

TERCÜME-İ TİBYAN (1 ve 2. cilt), Ayıntâbî Mehmed Efendi, 415+466 sayfa, 16x24 cm...

Sırt ciltten kısmen ayrılmıştır ve bazı sayfalar kitaptan ayrılmıştır.

SALNÂME-İ ASKERİYE, 1293, 875 sayfa, 17x28 cm...

Cildinde yıpranmalar ve kurt yeniği vardır. Bazı sayfaların kenarlarında kurt yeniği vardır

ERMENİ KOMİTALARININ AMAL VE HAREKAT-I İHTİLALİYYESİ, İstanbul 1332, 233+140 sayfa, 16x24 cm...

Son kısımında Ermeni ihtilaline dair görsel ve evraklar mevcuttur. Kitaptan ayrı olarak Diyarbakır ahalisi tarafından verilen telgrafname sureti mevcuttur. *Künye sayfası sonradan Latin harfli olarak eklenmiştir. Yeni cildi içinde...

KİTAB-I MÜTENEVVİA (Osmanlıca beş kitap bir arada), 12x17 cm...

1. OSMANLI TARİHİ, İbni Ali, İstanbul 1311, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 120 sayfa 2. ZEVCE-İ MUHTEREM-İ HAZRET-İ FAHRİ ALEM HAZRET-İ HATİCETÜ´L KÜBRA, Fatma Şeyda, 1322, Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, 56 sayfa 3. GARAİB-İ ADÂT AKVÂM, Ahmet Rasim, İstanbul 1304, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 127 sayfa 4. TARİH-İ İMALAT VE İHRACAT, Hüseyin Vasfi Bin Ahmed Hulki, Matbaa-i Amire, 152 sayfa 5. TAYYİBE İL-EZKAR, Hasan Tahsin, 1312, Matbaa-i Amire, 44 sayfa

KİTAB-I MÜTENEVVİA (Osmanlıca beş kitap bir arada), 12x17 cm...

1. RUMUZU´L EDEB, Sami Paşazâde Sezai, İstanbul 1312, İkdam Matbaası, 246 sayfa 2. RÜYA VE MAĞUSA MEKTUBU, Namık Kemal, Mısır 1908, Matbaa-i İctihad, 80 sayfa 3. TERKİB-İ BEND, Ayetullah Bey, 15 sayfa 4. HURDE-FURUŞ (1 ve 2. kısım), Muallim Naci, 1302, Bahriye Matbaası, 48+64 sayfa 5. HAMİYET, Muallim Naci, İstanbul 1326, Matbaa-i Kütüphane-i Cihan, 31 sayfa

MÜNTEHABAT-I EŞ´AR, Şinasi, 1287, Tasvir-i Efkar Matbaası, 88 sayfa, 13x19 cm...

"Müntehabat-ı Eş´ar´ım birinci defa olarak 15 Safer 1279 tarihinde Tasvir-i Efkar gazetehanesinde basılmış idi. İşbu ikinci nüshası ise evvelinden ziyade sahih ve ilaveli olarak yine Tasvir-i Efkar matbaasında tab´ olunmuştur." *Künye sayfası nemden etkilenmiş. Yeni yapılmış, bez cilt içinde...

KONYA VİLAYETİ HALKİYAT VE HARSİYATI, Sadettin Nüzhet - Mehmed Ferid, Konya 1962, Vilayet Matbaası, 347 sayfa, 16x24 cm...

Konya halk şairlerinin biyografileri ve halk edebiyatından derlemeler içerir. * Ön kapak mevcut değildir.

DİLMEST-İ MEVLANA, Abdullah Cevdet, İstanbul 1921, Orhaniye Matbaası, 128 sayfa, 13x18 cm...

"Mehmed Veled Çelebi Efendi´nin Dilmest-i Mevlana hakkında uzun bir mutala´anamesini muhtevidir."

NUR BABA, Yakup Kadri [Karaosmanoğlu], İstanbul 1922, İkdam Matbaası, 167 sayfa, 14x20 cm...

Sayfa kenarlarında ve sırtında yıpranmalar vardır. Bazı sayfalar kitaptan ayrılmıştır.