NEVADİRÜ´L-KEBİR, Muallim Naci, 1303, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 261 sayfa, 13x18 cm...

Sırt kısmen kitaptan ayrılmıştır.