GÖL SAATLER, Ahmet Haşim, İstanbul 1337, Evkaf Matbaası, 63 sayfa, 11x15 cm...