KİTAB-I MÜTENEVVİA (Osmanlıca beş kitap bir arada), 12x17 cm...

1. RUMUZU´L EDEB, Sami Paşazâde Sezai, İstanbul 1312, İkdam Matbaası, 246 sayfa 2. RÜYA VE MAĞUSA MEKTUBU, Namık Kemal, Mısır 1908, Matbaa-i İctihad, 80 sayfa 3. TERKİB-İ BEND, Ayetullah Bey, 15 sayfa 4. HURDE-FURUŞ (1 ve 2. kısım), Muallim Naci, 1302, Bahriye Matbaası, 48+64 sayfa 5. HAMİYET, Muallim Naci, İstanbul 1326, Matbaa-i Kütüphane-i Cihan, 31 sayfa