FİLİSTİN HEZİMETİ, Hikmet, 1335, Matbaa-i Orhaniye, 48 sayfa, 13x19 cm...

Sırtı kısmen nemden etkilenmiştir.