TARİH-İ EBU´L-FARUK (3 ve 4. cilt), Tahazade Ömer Faruk bin Mehmed Murad, 1327, Kasbar Matbaası, 390+407 sayfa, 16x21 cm...