TÜRK TARİHİ (12 cilt takım), Rıza Nur, İstanbul 1342-44, Matbaa-i Amire, 17x25 cm...