MİFTAHÜ´L BUHARİ, Ankarevi Muhammed Şükrü İbni Hasan,1311, Şirket-i Sahafiyeyi Osmaniye, 243 sayfa, 14x20 cm...