HULASATÜ´L BEYAN Fİ TEFSİR İL-KUR´AN (14. cilt), Mehmed Vehbi, Şehzadebaşı 1341-43, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 529 sayfa, 16x23 cm...

Cilt sırtı tamirli, bazı sayfalar kitaptan ayrılmış ve sayfa kenarları yıpranmış.