Kalender’îyye taş baskı renkli gravürü, St Martin´s Lane/London, 32x44 cm

Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.