Pardoe Julia´nın THE BEAUTIES OF THE BOSPHORUS adlı kitabından çelik baskı Sultan Abdülmecid Han gravürü, çerçevesiyle birlikte 31x40 cm

Sultan Abdülmecid´in, bir önceki gravürdeki halinden daha gür sakallı tasvir edildiği göze çarpmaktadır.