ÜBERSICHTSKARTE VON KLEINASIEN [Küçük Asya Haritasına Genel Bakış], Dr. Ernst Friedrich, Verlag Von G. Sternkopf, 1898, 16 sayfa indeks + 1 adet katlanır harita, 23x28

Ön kapağında “Librairie Internationale OTTO KEIL / Grand’ rue de Pera - Constantinople” etiketi bulunan çalışmanın ayrıntılı indeksinde Küçük Asya’da [Anadolu] yer alan Türkçe il ve ilçe isimlerinin Almanca fonetiğe uygun karşılıkları yer almaktadır. Örn: Gjök Dagh (Gök Dağ) - Tschibuk Owa (Çubukova). Katlanır harita 43x55 cm boyutundadır.