Fransızca, deri cildinde CONSTANTINOPLE GUIDE TOURISTIQUE, Ernest Mamboury, Galata/Constantinople, 1925, 565 s., 12x18 cm

Ernest Mamboury, Türkiye hakkında çeşitli eserler yazan İsviçreli ilim adamı, ressamdır. Eserde şehrin coğrafyası, Bizans ve Türk devirlerindeki tarihçesi, sanatı ve etnografyası gibi turistleri ilgilendiren yönlerinden başka eski eserleri düzenli bir sırayla tarihleri ve sanat özellikleriyle kısa biçimde tanıtılmış, ayrıca her eserin resminin veya planının verilmesine özen gösterilmiştir.