İki cilt birlikte: FENN-İ VİLADE - 1 (HAMİL) ve FENN-İ VİLADE - 2 (Viladet, Halas, Avakıb-ı Viladet, Nevzad), Doktor Besim Ömer, 1338 - 1339, Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaası, 313+408 sayfa, 17x24 cm…

Hamilelik ve doğumla ilgili, bol resimli, iki cilt kitap…