ÂŞIK GARÎB, derkenar olarak TÂHİR İLE ZÜHRE, 32 sayfa, 15x24 cm…

"Tevatür ile meşhur ve mütearif olan ÂŞIK GARÎB hikâyesi ve kenarında TÂHİR İLE ZÜHRE hikâyesi ve kenarında FERHÂD İLE ŞÎRÎN hikâyesi ve derununda MEHRÛ İLE HURŞÎD hikâyesi cem´ olunarak tab´ olunmuşdur."