İlhan Berk´in "Neleri Mi Severim?" başlıklı yazısı ile Ahmet Soysal´ın John Cage söyleşisinin yazıya geçirilmiş konuşmalarını ihtiva eden 13 sayfalık daktilo metin, 17x24 cm

Üzerinde düzeltilerin yer aldığı yazı ve söyleşinin bir edebiyat dergisinde yayınlandığı düşünülmektedir.