3 eser bir arada: FÜNÛN VE FELSEFE, Dr. Abdullah Cevdet, Matbaa-i İctihad, Mısır 1906, 49 s.; HÜKM-İ CUMHÛR (Vatan ve İnsâniyyet), J. Giraud, çev. Mehmed Ali Ayni, Kader Matbaası, İstanbul 1327, 158 s.;

Türk edebiyatında ilk edebi roman olan İNTİBÂH, Namık Kemal, 222 s., 13x18 cm