FELSEFELİ DÎNÎ ESÂSLAR (İkinci Kısım), Eyyûb Necati, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1928, 112 s., 14x20 cm

Bazı sayfaları lekelidir.