BOLAYIR MUHÂREBESİNDE ADEM-İ MUVAFFAKİYYETİN ESBÂBI, Ali Fethi, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1330, 26 s., 12x17 cm

"´Askerî Mağlûbiyyetlerimizin Esbâbı´ muharririne cevâb"