ANADOLU TÜRKLERİNİN HALK EDEBİYYÂTI I: MÂNİLER, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, 270 s., 17x25 cm

"Umumi Türk edebiyatında mâni tarzının menşe ve tekâmülü hakkında Müderris Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey tarafından yazıln büyük mukaddime bu cildin ilk cüzünü teşkil etmek üzere ayrıca neşrolunacakdır." Sayfaları açılmamıştır. Bazı sayfaları rutubet lekelidir.