TARÎK-İ TEKELLÜM/LE GUIDE DE LA CONVERSATION EN FRANÇAIS ET EN TURC (1. Kısım), 250 s., 16x24 cm

Lekelenmiş ve yıpranmış sayfaları mevcuttur.