FAİK ALİ OZANSOY´un kendi el yazısıyla, HİÇBİR YERDE YAYIMLANMAMIŞ bir şiiri, 11,5 X 17,5 cm…

Servet-i Fünûn şairlerinden Faik Ali (1876 - 1950), Fecr-i Ati topluluğunun isim babası ve fahri reisidir. Fâik Âli’nin eserlerinin pek azı kendisi hayattayken yayımlanmıştır. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Fâik Âli’nin kitaplaşmamış beş altı cilt tutarında şiiri olduğunu söyler. Bunlardan bazıları dergilerde yayımlanmış, bazıları da şahsi dosyalarında kalmıştır. Müzayedeye sunduğumuz "SERAB-I TÜRAB" adlı şiir; Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇİTÇİ ve Doç. Dr. Sinan ÇİTÇİ´nin araştırmalarına göre, şairin "Hicrân" adıyla neşretmeyi düşündüğü, bir kısmı dergilerde yayımlanmış şiirlerden oluşan bir kitabın fihristinde isim olarak yer almaktadır. Ancak ne bu kitap yayımlanmış ne de fihristte yer alan yayımlanmamış şiirlerin izine rastlanmıştır.