"İstiklâlî Millî Eczanesi" tabelasının dikkat çektiği Uşak Çarşı görünümü, 14x9 cm