MAZİDEN KARELER

MAZİDEN KARELER, 16.11.2022 saat: 20:30'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 20:32 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 84

"Ankara" yazılı hasır fötr şapkası ve çemberiyle poz veren küçük çocuğun ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "19/7/929 Kemal Bey Amcama ve Behire? Halama. Altıncı sene-i devriyemin hatırası. Konuralp." şeklindedir.

"İstanbul", "Yavuz" ve "İnönü" denizci şapkaları ve kostümleriyle poz veren üç küçük kardeşin bayram tebrikli stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Nigâr Teyzemize: Ailemiz namına bayramınızı kutlulamağa ellerinizi öpmeğe geldik. 9.2.938 Kardeşleriniz. Emel, Ümit, Emir Vural" şeklindedir.

"Sport" yazılı denizci şapkası ve kostümüyle poz veren küçük çocuğun ithaflı ve imzalı, stüdyo damgalı hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Sevgili anneciğime, teyzeciğime ve dayıcığıma dört yaşına bastığım sene-i devriyem münasebetiyle fotoğrafımı takdim eder, ellerinizden öper, hayır dualarınızı beklerim. Oğlunuz Gürbüz. 5-3-933" şeklindedir. "Kamer Fotoğrafhanesi (Salih Zeki ve Mahdumu Ali Rıza) - İzmit" damgalı.

"T.C. Dz. Gedikli..." yazılı şapkası ve üniformasıyla poz veren denizci askerin ithaflı ve imzalı, "Foto Venüs (Kadıköy)" damgalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Aliye, size karşı olan sevgi ve samimi niyetlerimi bu resmimle hatırlatmakla bahtiyarım. Derin muhabbet ve duygularımı arz ederim. Seni çok seven Kardeşin Cafer. 28.4.933" şeklindedir.

Şapkası ve üniformasıyla poz veren denizci askerin ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Orhan Kardeşime, Belki devranı mahveden cismimi bir hatıra olmak üzere saklayınız resmimi. 4.1.943 Kardeşiniz ?" şeklindedir.

Osmanlıca yazılı şapkası ve üniformasıyla poz veren denizci askerin ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Almanya´da tahsil müddetinde çıkarmış olduğum şu fotoğrafiyi İstanbul´da mektebimizde bulunan Aziz Arkadaşım Bostancılı Fuad Bedri Beye bir hatıra-i uhuvvet olmak üzere gönderiyorum. 23 Kanunusani 1332 İskeçeli Biraderiniz Mehmed İzzed bin Şükrü" şeklindedir.

Elinde kemanı ve oyuncak bebeği ile poz veren genç kızın ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 14x9 cm

Albüm izi sebebiyle kısmi olarak okunabilen ithaf, "19/X/1929 ...hatıra ... Zerrin Salih" şeklindedir.

İzci kostümlü küçük kızın ithaflı imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Mebrule teyzeme hürmetlerimle. Serap Ergun" şeklindedir. Stüdyo damgası okunamamıştır.

Bir askerin "Foto İstiklâl - Çorlu Hatırası" yazılı ve süslemeli çerçeve içine kondurulmuş ithaflı ve imzalı hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "İşte resmim işte cismim: Sana yadigâr olsun. Bu dünya bir değirmendir / Durmayıp döner / Cism-i adem bir fenerdir / Felek bir gün olur sönerse / Cism-i yadigârdır resmimi kaybetmeyiniz... 30-3-1940 İsmail Senel? tarafındandır. -- Hasan Hüseyin Efendi, Halil İbrahim´le birlikte bir fotoğraf sizden isterim." şeklindedir.

Kuyruk numaralı ve ay yıldızlı fotoğrafçı tayyaresinde bir hatıra fotoğrafı, 14x9 cm

Fon perdesinde Kız Kulesi´nin de görüldüğü bir İstanbul manzarası yer almaktadır.

Fotoğrafçı tayyaresinde bir hatıra fotoğrafı, Rumca fotoğrafçı damgalı ve ithaflı, 14x9 cm

İthaf, "27.VIII.1934 İşte sana aviyoloru? gönderiyorum bakta ona göre mektep bul." şeklindedir.

Fotoğrafçı tayyaresinde üç hanımefendi, "Foto Amerika" damgalı, 14x9 cm

Fon perdesinde Üsküdar, Kız Kulesi ve Sarayburnu yer almaktadır.

"Photo Malta" yazılı fotoğrafçı tayyaresinde hatıra fotoğrafı, "Foto Yeni Dünya (Galata)" damgalı ve ithaflı, 9x14 cm

İthaf, "Hacı Annem ? Hanıma, istikbâlde beni tahattura vesile olmak üzere şu kartı takdim ederim. 23 Kanunuevvel 1927" şeklindedir. Fon perdesinde Rumeli Hisarı ve Boğaziçi yer almaktadır.

Fotoğrafçı tayyaresinde bir çift, ithaflı ve imzalı, 14x9 cm

Yabancı dilde kaleme alınan 1929 tarihli ithaf okunamamıştır.

Kuyruk numaralı ve ay yıldızlı fotoğrafçı tayyaresinde bir hatıra fotoğrafı, arka yüzü bayram tebrikli, 14x9 cm

"Bayramınızı tebrik ederim. Osman" - Bayramınızı tebrik ederiz. Bahriye, Rahmi, Galip, Yaşar, Neriman" Fon perdesinde Kız Kulesi´nin de görüldüğü bir İstanbul manzarası yer almaktadır.

Ellerinde flöreleriyle poz veren eskrimciler, 10x8 cm

Fotoğrafın arka yüzüne "Salih Turan" ismi not düşülmüştür.

"Dodge" marka kamyonetiyle poz veren beyefendinin arka yüzü bayram tebrikli hatıra fotoğrafı, 14x9 cm

Daktiloyla kaleme alınan bayram tebriği, "İstanbul 27/10/947 Kardeşim Cengiz, Kurban Bayramını kutlar, sonsuz selamlarımı sunarım. Arkadaşın ve Kardeşin Abdullah Memiş." şeklindedir.

Foto Muhyiddin´in objektifinden 9 Eylül İzmir´in Kurtuluşu kutlamaları, 9 Eylül 1926, arka yüzü ithaflı ve imzalı, 14x9 cm

İthaf, "Sevgili Kızım Melahat´e, İzmir´in Kurtuluş Günü 9 Eylül hatırası. Gözlerini öperim kızım. Annen Zehra Ziya. İzmir - Karşıyaka. 10 Nisan 1927" şeklindedir.