Elinde kemanı ve oyuncak bebeği ile poz veren genç kızın ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 14x9 cm

Albüm izi sebebiyle kısmi olarak okunabilen ithaf, "19/X/1929 ...hatıra ... Zerrin Salih" şeklindedir.