Bir millî bayram töreni için sloganlı kuşaklar takmış beyaz elbiseli iki küçük kızın stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

Arka yüzüne "Emel - Süheylâ 1933 - Çorum" notu düşülmüştür.