Osmanlıca yazılı şapkası ve üniformasıyla poz veren denizci askerin ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, 9x14 cm

İthaf, "Almanya´da tahsil müddetinde çıkarmış olduğum şu fotoğrafiyi İstanbul´da mektebimizde bulunan Aziz Arkadaşım Bostancılı Fuad Bedri Beye bir hatıra-i uhuvvet olmak üzere gönderiyorum. 23 Kanunusani 1332 İskeçeli Biraderiniz Mehmed İzzed bin Şükrü" şeklindedir.