"İzmir" yazılı denizci şapkası ve kostümüyle sevimli bir çocuğun 1932 tarihli Niğde hatırası, 9x14 cm