Bursa'daki Hüsameddin Ekmel Efendi Medresesi'nden Ahmed Hamdi Efendi'ye, Şeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi'nin yönlendirmesiyle ilmiye payesi verildiğine dair buyuruldu, 1320'ler, 29x40 cm