KASIM ÖZEL

KASIM ÖZEL, 19.11.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 149

İstanbul 1929 kışı, Foto W. Sender- Constantinople, 9x14 cm

"Karadeniz’den gelip Boğaz’ı ve Marmara’yı istila eden buz orduları, yürüyerek bir yakadan diğerine geçen insanlar, Haliçin donan suları.."

Ara Güler´in gözünden Karaköy, "Photographed by Ara Güler" kaşeli, 18x27 cm

Dumanı tüten Şirket-i Hayriye vapurları, dolmuş kuyrukları, Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde otomobiller, hayatın koşuşturmacası içerisindeki insanlar, tramvay, Mobilgas arabası, Ankara Lokanta, balıkçılar, Yeni Camii, Atik Ali Paşa Camii ve tüm detaylarıyla Karaköy...

Son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi´nin kızı Ayşe Dürrüşehvar Sultan´ın çocukluğu, 6x11 cm

Son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi´nin kızı Dürrüşehvar Sultan, Berar Prensi Nevvab Azam Cah´ın da eşidir.

RESİMLİ GAZETE´nin "Biri Nurani Diğeri Masum İki Ulvi Çehre: Halife-i Ruy-ı Zemin Abdülmecid Efendi Hazretleriyle Kerimeleri Dürrüşehvar Sultan" başlıklı 3. sayısı, 22 Eylül 1339, 27x40 cm

"Latin Harfleri", "Memleketimizde Boks", "Zeki Bey´in Vefatı", "Bir İslam Devleti Bir Hristiyan Devletini Daha Yıkıyor!", "Dünya Vukuatına Kuşbakışı", "Gayri Failler-Malul Gaziler" konu başlıklarını içermektedir.


Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.

"Büyük Münci [Kurtarıcı] Mustafa Kemal Paşa [Atatürk] Hazretleri"nin kapağını süslediği resimli çocuk gazetesi YENİ YOL´un 34. sayısı, 26 Nisan 1340, 20x27 cm

"23 Nisan Nüsha-i Fevkaladesi", "Adil Vezir", "Baharın Aşkı", "Yeni Yol Eğlencelerinden", "Sarı Selim", "Saadet Adası", "Görünüşe Aldırma!" vd. başlıklı yazıları içermektedir.


Sondan eksiktir.

RESİMLİ GAZETE´nin "Reis-i Cumhur Gazi Paşa [Atatürk] Hazretleri Karşısında Matbuat Erkânı" başlıklı 22. sayısı, 9 Şubat 1340, 27x40 cm

"Düello-Süleyman Nazif", "Meclis Oyunları", "Maymunlarla Akrabalığımız Var Mı?", "Siyaha Karşı Beyaz", "Amerika´daki Zenciler" vd. başlıklı yazıları içermektedir.


Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.

RESİMLİ GAZETE´nin, Dumlupınar Zaferi konulu 53. sayısı, 6 Eylül 1340, 27x40 cm

Türkler ve Yunanlılar arasında cereyan eden Dumlupınar Savaşı, aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinir. 26 Ağustos 1922´de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz´u başlatan harekât emrini verir ve 30 Ağustos günü Anadolu´nun tamamen Türklere ait olduğunu karşı tarafa gösterir.


Kenardan yırtıktır.

RESİMLİ GAZETE´nin "Mütevazı ve Halkçı Reis-i Cumhurumuz [Atatürk] Vatandaşlarının Alayişsiz Sofrasında" başlıklı 78. sayısı, 28 Şubat 1341, 27x40 cm

"Ekmek Uğrunda", "Fennin ve Dimağın Bir Hırkası","Ali Kemal İzmit´e Nasıl Sevk Olundu?" vd. başlıklı yazıları içermektedir.


Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.

RESİMLİ GAZETE´nin Mustafa Kemal Atatürk´ün kapağını süslediği sayısı, 1341, 27x40 cm

"57 Çocuk Katili İnsan Kasabının (Harman´ın) Mahkemesi", "Hayatınızda En Mesud Zamanınız Hangisidir?", "Darülfünun´da Hazırlanan Eserler" vd. başlıklı yazıları içermektedir. Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.

"Yeşil Bursamızı ve Bütün Türk Yurdunu Kurtaran Türk Ordularının Büyük Başbuğu En Büyüğümüz Sevgili Cumhur Başkanımız Atatürk" başlıklı BURSA SESLERİ (11 Eylül 1936 tarihli fevkalâde sayı), 28x41 cm

Bursa Sesleri dergisi Cumhuriyet döneminde Bursa’da çıkan yerel dergilerden biridir. Bu özel sayıda, Bursa’nın özellikle Cumhuriyet devrinde kazandığı yeni eserler, ekonomik çehresindeki değişiklikler ve gelişmeler tanıtılmaktadır.

RESİMLİ GAZETE´nin, Mecliste Nutuk´u okuyan Mustafa Kemal Atatürk görselli 216. sayısı, 22 Teşrinievvel 1927, 27x40 cm

"Gazi´nin Tarihî Nutkundan Bazı Parçalar", "İnsan Kasabı Harman´ın Hayatı ve Cinayetleri", "Doktor Zihni Gök", İslam Dünyası´nın İç Yüzü" vd. başlıklı yazıları içermektedir. Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.

Ertuğrul yatında Moda kayık yarışlarını seyreden Gazi Paşa [Atatürk] görselli SERVET-İ FÜNUN dergisinin 143. sayısı, 11 Ağustos 1927, 24x32 cm

1891-1944 yılları arasında çıkarılan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili yayınlarındadır.

"Büyük Zaferin Büyük Gazisi Yaşa.. Var Ol.." başlıklı BÜYÜK GAZETE, 30 Ağustos 1928, 23x30 cm

"Türkiye´dir Dehanın Doğurduğu Şaheser", "Namın Bir Rüzgâr Gibi Kalblerimizde Eser", "Gazi Diyor ki:.." ve Atatürk konulu diğer yazılar mevcuttur.

TÜRK HAVA MECMUASI´nın, Mecliste Nutuk okuyan Mustafa Kemal Atatürk ve Halk Fırkası Kongresi görselli 34-35. sayısı, 15-30 Teşrinievvel 1927, 25x33 cm

Dergi, havacılıkla ilgili teknik bilgilere yer vermekle birlikte önemli edebiyatçılar sayesinde edebî bir dergi olmaktan uzaklaşmamış, Türk halkına havacılık sevgisi ve ilgisi kazandırmayı amaçlamıştır. Derginin bu sayısında; "Büyük Günden İntibalar", "Okuyup Yazma Kalkacak İmiş", "Havadan Arsa Nasıl Görünür", "Vatanın Kanatları", "Büyük Nakliyat Tayyareleri" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.


Lekeli sayfaları vardır.

TÜRK HAVA MECMUASI´nın "Hâmi-i Mübeccelimiz Gazi Paşa [Atatürk] Hazretleri" başlıklı 11. sayısı, 1 Teşrinisani 1926, 24x32cm

Dergi, havacılıkla ilgili teknik bilgilere yer vermekle birlikte önemli edebiyatçılar sayesinde edebî bir dergi olmaktan uzaklaşmamış,Türk halkına havacılık sevgisi ve ilgisi kazandırmayı amaçlamıştır. Derginin bu sayısında; "İki Fabrika", "Kayseri´deki Tayyare Fabrikası´nın Küşâd Merasimi", "Hava Haberleri" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.

"Büyük Gazi [Atatürk]" başlıklı TÜRK HAVA MECMUASI´nın 37. sayısı, 30 Teşrinisani 1927, 24x32cm

Dergi havacılıkla ilgili teknik bilgilere yer vermekle birlikte önemli edebiyatçılar sayesinde edebî bir dergi olmaktan uzaklaşmamış,Türk halkına havacılık sevgisi ve ilgisi kazandırmayı amaçlamıştır. Derginin, dış kapak görseli İhap Hulusi imzalı olan bu sayısında; "Türk Tayyare Cemiyeti Merkez-i Umumi-i İctimai", "Amerikan Kızı Paris´te Nasıl Karşılandı?", "Göl Yazına Doğru" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.

"Cemiyetimizin Hâmi-i Âlisi Reis-i Cumhurumuz Gazi Kemal Paşa [Atatürk] Hazretleri" başlıklı TAYYARE dergisinin 7. sayısı, 1 Teşrinievvel 1341, 24x32 cm

"Büyük Gazi´nin Bursa Seyahati", "Tayyarelerin Ehemmiyetleri", "Tayyare Mektebi Piyankosu´nun Keşide Merasimi", "Ticaret Vekaletinin Mühim Bir Tamimi" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

Yazarından kıymetli tayyarecimiz Vecihi Hürkuş'a ithaflı ve imzalı TÜRKLÜĞÜN KURTULUŞU, Numan Sabit, Trabzon İstikbal Matbaası, 13 Eylül 1931, 44 s., 14x20 cm

Tayyareci Vecihi Hürkuş'a hitaben kaleme alınan 13 Eylül 1931 tarihli, "Malul Gazi N. Sabit" ıslak imzasıyla bir ithaf yazısının yer aldığı eser iki bölümden oluşur; birinci bölüm nesir, ikinci bölüm manzum olarak İstiklâl Harbini anlatır. 

HARP MECMUASI´nın "Başkumandan Vekili Enver Paşa Galiçya´da" başlıklı 12. sayısı, Ağustos 1332, 24x33 cm

Zamanın Harbiye Nezareti tarafından, savaş yıllarında yayınlanan derginin bu sayısında "Galiçya´dan Anavatana" başlığı altında görsellerle Galiçya işlenmektedir.

Galiçya Cephesi, müttefikimiz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na yardım amacıyla savaştığımız bir cephedir.

HARP MECMUASI´nın, "Borazan Neferi Askerlerimize Zaferli Hücum Emrini Seslenirken" başlıklı 3. sayısı, Kanunusani 1331, 24x33 cm

Dönemin Harbiye Nezareti tarafından, savaş yıllarında yayınlanan derginin bu sayısında "Çimentepe´de", "Tayyareler ile İstikşaf", "Mecruh Gazilerimiz Hilâl-i Ahmer Hastanesinde" vd. başlıklı yazılar ve görseller bulunmaktadır.

Mizah dergisi KARAGÖZ´ün İzmir'in kurtuluşu temalı 1529. sayısı, 11 Teşrinisani 1338, 27x39 cm

1908-1968 yılları arasında Türkiye´de, Ali Fuat Bey tarafından çıkarılan siyasi ve mizahî halk gazetesi Karagöz´ün her bir sayısının kapağında Karagöz ve Hacivat´ın karikatürü ile gündemdeki bir konuya ilişkin konuşmalar yer almıştır. Derginin bu sayısında İzmir´in kurtuluşu konusu işlenmiştir.


Ön kapak görseli yazısı:

"Hacivat: Benim oteli tertemiz ettim, sen hala boşaltacaksın Karagöz!

Karagöz: Öyle yerleşmişler ki sanki babalarından kalmış mirasdır. Ne ise görüyorsun ya son döküntü de çıkıyor!"

Türk Kurtuluş Savaşı döneminde işgal altındaki İstanbul’da çıkan en etkili mizah gazetelerinden GÜLERYÜZ´ün 43. sayısı, 23 Şubat 1338, 24x31 cm

Sedat Simavi tarafından 1921-1923 döneminde yayımlanmış haftalık mizah dergisidir. Türk Kurtuluş Savaşı döneminde işgal altındaki İstanbul’da çıkan en etkili mizah gazetelerindendir. Bu sayının içeriğinde; Cenap Şahabettin Bey´in Peyâm-ı Sabah´ta Mustafa Kemal Paşa´ya açık mektubu konulu karikatür çizim bulunmaktadır.

Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mustafa Kemal Atatürk, 1918

Fotoğrafta görünen madalyalar: muharebe gümüş imtiyaz madalyası, muharebe gümüş liyakat madalyası, muharebe altın liyakat madalyası, muharebe altın imtiyaz madalyası, harp madalyası, onursal padişah yaverliği kordonu (fahr-i yaveran-ı hazret-i şehriyari)


Yıldırım Ordular Grubu; I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti´nin, Filistin-Suriye-Irak cephelerini savunmak için teşkil ettiği ordular grubudur.

Atatürk görselli "Bayramınız Kutlu Olsun" yazılı parçalı tebrik kartpostalı, F. Selâl, 29 Mayıs 1916

Kartpostal Ali Oğuz Bey´den kardeşine ithaflıdır ve numaralandırılmış binaların isimleri yazılıdır.

Marmara Köşkü balkonunda Mustafa Kemal Atatürk, başyaver Rüsuhi Bey ve arkada Bekir Çavuş, 6 Mayıs 1932, 9x14 cm

Rüsuhi Bey; T.C.´nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk´ün başyaveridir. Bekir Çavuş; Atatürk´e çokça hizmet etmiş bir asker olup, Cumhuriyet devrinde de uzun süre Atatürk´ün yanında kalmış, Atatürk´ün çok sevdiği hizmetkârlarından biridir.

İran Şahı Rıza Han’ı, Ankara’yı ziyaretinde karşılayan Mustafa Kemal Atatürk, 15 Haziran 1934, 9x14 cm

Atatürk´ün solunda TBMM Başkanı Kâzım Özalp ve arkasında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak bulunmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı

"10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı.."

Hakimiyet-i Milliye'ye baskı ithaf ve imzalı Mustafa Kemal Atatürk afişi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 33x58 cm

"Cumhuriyetin 10 uncu yılında Kurtuluş ve inkilabımızın ilk ve sadık işçisi "Hakimiyeti Milliye" ye. Gazi M. Kemal"

"Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" yazılı ve Atatürk görselli ipek mendil, çerçeve: 55x55 cm

Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları için en üst düzey siyasi ve bürokratlara özel sınırlı üretimdir.  Müzayedeye sunulan bu mendil, 50 adet üretilen mendillerin 10. sudur. 

Erkân-ı Harbiye Kolağası'nın kabin fotoğrafı, 1314, N. Andriomenos Fotoğrafhanesi- Constantinople, 11x17 cm

"Erkân-ı Harbiye Kolağalığıyle memuren Yedinci Ordu-yı Hümayuna azimet üzere iken çıkarılmıştır, 1314"


Özel koruma zarındadır.

Elinde kâğıdı ile ağaçlar arasında poz veren bir subayın ithaflı ve imzalı hatıra fotoğrafı, 1333, 12x16 cm

Tahsin´in Kemal´e tuhfesi, Şakirağazâde imzalı.


"Tasvir ki hakikaten büyük bir cemiledir; Maziyi yad için ne güzel vesiledir"

Meşrutiyet kahramanı Resneli Niyazi Bey, 9x14 cm

Kafasındaki başlıkta "Vatan Fedaisi" yazılı olan Niyazi Bey; İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne katılarak cemiyetin ileri gelenleri arasına girmiş, II. Meşrutiyet’in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri olmuş, 1897 Türk-Yunan Savaşı’ndaki başarıları ile tanınmış bir askerdir.

I. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Rus esirleri, Seraskerat toplanma merkezinde, 13x18 cm

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile Kafkas Cephesinde çok kanlı muharebeler yapmış ve ağır kayıplar vermişti.

"İran Şahı onuruna düzenlenen manevralar hakkında Fahrettin Altay ve Kâzım Orbay bilgi verirken", Afyon 1934, 9x14 cm

Asker ve siyasetçi Fahrettin Altay; Türk Kurtuluş Savaşı´ndaki Büyük Taarruz´dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir´e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanıdır. Asker ve siyasetçi Kâzım Orbay ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin üçüncü genelkurmay başkanıdır.

Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı, sancağı teslim alırken, Konya, 9x14 cm

Kendisi de Mevlevi olan Sultan Reşad, I. Dünya Savaşı´nda Mevlevilerin hem manevi desteğini önemsemiş hem de bizzat savaşa katılmalarının oldukça faydalı olduğunu düşünüp Mevlevileri Filistin Cephesine göndermek üzere Mücâhidîn-i Mevleviye Alayını kurmuştur.

Sultan Reşad tuğralı, inas rüşdiye mektebi [kız ortaokulu] not dökümlü diploması, 1327, 40x56 cm

Aliyyü'l-a'lâ dereceli diplomada öğrencinin derslerden aldığı notlar ve derslerin hocalarına ait mühürler yer almaktadır. 

Nadide Hanım´a ait ilkokul tasdiknamesi, İstanbul 1927, 40x49 cm

Nadide Hanım´a ait diplomadaki fotoğraf, bir erkeğe aittir.

T.C. Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Perihan Yaşar Taşcıoğlu´na ait, Dekan Afet İnan imzalı lisans diploması, 10 Mart 1953, 31x40 cm

Mustafa Kemal Atatürk´ün manevi kızı Afet İnan Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olup, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi´nde ilk Türk devrim tarihi kürsüsünü kurmuştur.

Resimli çocuk gazetesi YENİ YOL dergisinin 9 Eylül Nüshası, 9 Eylül 1341, 20x27 cm

"9 Eylül 1338", "Heyecanlı Ahlaki Hikâye", "Sümüklü Böceğin Kuvveti", "Türk Vatanını Kurtaran ve Yükselten İki Büyük Baş", "Almanya´da Emlakla Geçen Günlerim" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.

Her şeyden bahseden terakkiperver, siyasi RESİMLİ GAZETE´nin 142. sayısı, 22 Mayıs 1926, 27x40 cm

"Mehmet Ali Mücahid Bey´in Hindistan´daki Hayat ve Maceraları", "Güldüren İnsanların Sanatlarındaki Esrar", "Yüz Sene Yaşamak İstiyor Musunuz?" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.

Her şeyden bahseden terakkiperver, siyasi RESİMLİ GAZETE´nin Ramazan Özel Sayısı (31. sayı), 5 Nisan 1340, 27x40 cm

"Eski Ramazan-Yeni Ramazan", "Mübarek Ramazan Hürmetine", "Davula Zurnaya Ait", "İbadet ve Kabahat Mevsimi; Ramazan", "Ramazan Ayı Ayların Bayramıdır" vd. başlıklı yazılar mevcuttur.


Sayfaları birbirinden ayrık haldedir.