Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar´a ait hüviyet varakası, 5x8 cm