Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı, sancağı teslim alırken, Konya, 9x14 cm

Kendisi de Mevlevi olan Sultan Reşad, I. Dünya Savaşı´nda Mevlevilerin hem manevi desteğini önemsemiş hem de bizzat savaşa katılmalarının oldukça faydalı olduğunu düşünüp Mevlevileri Filistin Cephesine göndermek üzere Mücâhidîn-i Mevleviye Alayını kurmuştur.