Lot : 36
Kategori : Kitap
TÂRÎH-İ TEDENNİYYÂT-I OSMÂNİYYE- MUKADDERÂT-I TÂRÎHİYYE, Celal Nuri, Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, 1331, 485 s., 13x18 cm

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış fikir ve siyaset adamlarından Celal Nuri İleri'nin kaleme aldığı "Târîh-i Tedenniyyât-ı Osmâniyye" adlı eserde Osmanlıların gerileyiş ve çöküş sebepleri üzerinde durulmaktadır. Eserin zeyli olan "Mukadderât-ı Osmâniyye"de ise Türk toplumunun eğitim, kadın, ahlak, ekonomik gerileme, idarenin yenilenmesi, azınlıklar gibi belli başlı meseleleri konu alınmıştır. 

Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.

Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede