Lot : 16
Kategori : Kitap
Batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi NUMÛNE-İ EDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE, Ebuzziya Tevfik, Ebuzziya Matbaası, İstanbul 1330, 544 s., 13x19 cm
"Dokuzuncu asr-i hicrîden zamanımıza kadar ne meşhur üdebamızın âsârını câmi´ ve her biri hakkında mülâhazât-ı edebiyyeyi şamildir." Basın-yayın, gazete ve matbaa tekniği gibi alanlarda çeşitli yeniliklere öncülük eden Osmanlı aydını Ebuzziya Tevfik, edebiyat sahasında daha çok Tanzimat devrinin, başta Şinasi ve Namık Kemal olmak üzere, önemli isimlerini sonraki nesillere tanıtan bir yayımcı kimliğiyle öne çıkmış; II. Meşrutiyet´in ilanının ardından yayın hayatına koyduğu "Yeni Tasvîr-i Efkâr" kısa zamanda Türkiye´nin en ciddi fikir gazetelerinden biri olmuştur. İçerik ve baskı tekniği bakımından türünün önde gelen örneği durumundaki takvimli ansiklopedik yıllıkları [almanak] da ilk defa Ebuzziya yayımlamış ve türün tanıtılmasına katkı sağlamıştır. Müzayedeye sunulan bu eserini Ahmed Midhat Efendi ile beraber kale hapsinde tutulduğu Rodos´ta iken, Türk nesrinin geçirdiği gelişmeyi göstermek üzere Batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi olarak hazırlayan Ebuzziya Tevfik; hat sanatında da becerisini ortaya koyarak devrinde kûfî hat üstadı sayılmış; Arkeoloji Müzesi´nin giriş kapısı üstünde yer alan "Müze-i Hümâyun" yazısına imza atmıştır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede