Osmanlı armalı cildinde 2 eser: İSLÂM HANIMLARI VE ÂLEM-İ İSLÂMİYYETDE HAYÂT-I ÂİLE, Nâzım, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1318, 239 s.;

İSLÂM HANIMLARINA MAHSÛS FENNÎ VE AHLÂKÎ MEKTÛBLAR, Nâzım, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1316, 224 s., 13x17 cm


Sırtı ayrık haldedir.